Gmina Ścinawa

Świetlica w Przychowej już stoi! (FOTO)

W ramach programu modernizacji świetlic wiejskich, realizowanego od trzech lat przez ścinawski samorząd, przy wsparciu finansowym powiatu lubińskiego, oprócz kompleksowych remontów i przebudów, powstają również zupełnie nowe budynki. Obecnie taka inwestycja wykonywana jest w Przychowej.

Najpierw wybudowano obiekt w Dziewinie, który oprócz swojego głównego przeznaczenia, czyli ośrodka edukacji ekologicznej, pełni także funkcję miejsca spotkań dla mieszkańców, teraz powstaje świetlica w Przychowej, gdzie prace rozpoczęto pod koniec ubiegłego roku.

– W ramach całego programu, w kilku wsiach zaplanowano zupełnie nowe budynki, obok Przychowej będzie to także Dębiec, tam inwestycję rozpoczniemy w przyszłym roku, ponadto do tego grona dołączą również Parszowice, gdzie zamierzamy zacząć prace już na wiosnę bieżącego roku- mówi burmistrz Krystian Kosztyła. – W przypadku Parszowic, po konsultacjach z panią sołtys Edytą Hajduk i radnym Edwardem Sitarskim zdecydowaliśmy o zamianie zainicjowanego już remontu istniejącej świetlicy na budowę zupełnie nowego obiektu, o przesłankach tej decyzji i szczegółach nowego projektu poinformujemy w stosownym momencie- dodaje szef gminy.

W Przychowej nowa świetlica już stoi. Niedawno wstawiono okna, właśnie rozpoczęto prace przy elewacji, trwa budowa instalacji elektrycznej, a roboty na dachu mają się ku końcowi. Ponadto wykonano już sieć wodno-kanalizacyjną.

Zakres inwestycji obejmuje jeszcze m.in. wykonanie oświetlenia terenu, który będzie wzbogacony o ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci. Ponadto powstaną miejsca parkingowe z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz ogrodzenie.

Koszt zadania opiewa na sumę 1.055.340,00 zł brutto, a zakończenie wszystkich robót budowlanych, zgodnie z zawartą z wykonawcą umową, przewidziano na września br.

Zdjęcia z dnia 10.11.2017

Zdjęcia z dnia 27.11.2017

Zdjęcia z dnia 08.12.2017

Zdjęcia z dnia 05.01.2018

Zdjęcia z dnia 31.01.2018

Zdjęcia z dnia 09.02.2018

Zdjęcia z dnia 16.02.2018

Zdjęcia z dnia 23.02.2018

Projekt docelowy (wizualizacje)