Ścinawa

Podpisali umowę na dofinansowanie PARKINGU-STATKU (FOTO, WIDEO, RADIO NEWS)

W roku ubiegłym Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego opublikował listę rankingową z wynikami konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Gmina złożyła aplikację na dofinansowanie projektu zatytułowanego „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum miasta Ścinawy” i pozyskała na jego realizację blisko 2,5 mln zł.

W miniony wtorek, 27 marca w tej właśnie sprawie do Ścinawy przyjechał Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski, aby dopełnić formalności i podpisać umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia, które, jak sam mówi, jest spójne z działaniami województwa.

– Jest to jeden z przykładów, bo właśnie taką politykę prowadzimy, aby Dolny Śląsk zwracał się ku rzece Odrze, tego do tej pory nie było – mówił podczas spotkania Cezary Przybylski. – Park & Ride jest związane z niską emisją, wielu może przyjechać, zostawić samochód i może przesiąść się w komunikację publiczną, czy nawet przesiąść się na rowery i mamy mniej zanieczyszczeń, emisji w centrum miasta – podkreślał marszałek.

Całe przedsięwzięcie polega na budowie parkingu ze 122 miejscami postojowymi wraz z niezbędną infrastrukturą drogową. Obiekt będzie miał bardzo atrakcyjną formę statku, będzie połączony ze szlakami komunikacyjnymi, atrakcjami turystycznymi oraz stanowiskami informacyjnymi dla zapewnienia spójności z publicznym transportem zbiorowym. Ponadto w ramach zadania powstaną m.in.: zatoka autobusowa, toaleta, stacja rowerowa oraz ciągi komunikacyjne. Elementem uzupełniającym będzie zagospodarowanie zieleni.

– Przy parkingu planuje się elektroniczny punkt informacji turystycznej, gdzie będzie można wydrukować sobie plan Ścinawy z naniesionymi atrakcjami, z przebiegami różnych szlaków – dodaje burmistrz Kosztyła.

Inwestycja powinna się zakończyć jeszcze w bieżącym roku, a jej ogólny koszt, wynikający z dokumentacji projektowej wynosi ponad 4,6 mln zł netto.

O podpisaniu w Ścinawie umowy o dofinansowanie informowały także inne media: