Ścinawa

Radni uchwalili okręgi wyborcze i obwody głosowania

Z uwagi na nowelizację kodeksu wyborczego samorządy miały obowiązek do 1 kwietnia br. przyjąć uchwałę w sprawie podziału gmin na okręgi wyborcze. Natomiast akt prawny dotyczący obwodów głosowania rady muszą podjąć w terminie jednego miesiąca od dnia przeprowadzenia podziału gmin na okręgi wyborcze. Uchwalenie tych dokumentów to wymóg obligatoryjny, nawet w przypadku, gdy podział nie ulega zmianom i pozostanie taki sam jak podczas poprzednich wyborów, a tak jest w gminie Ścinawa.

Na sesji Rady Miejskiej w Ścinawie, która odbyła się w czwartek, 29 marca, tuż przed samymi świętami, radni zatwierdzili zarówno podział na okręgi wyborcze, jak i na stałe obwody głosowania.

W gminie Ścinawa liczącej poniżej 20 tysięcy mieszkańców obowiązuje podział na jednomandatowe okręgi wyborcze, a ich jest 15, czyli tyle ilu radnych. Natomiast obwodów wyborczych, tak jak było dotychczas, jest osiem.

Uchwała w sprawie okręgów wyborczych: UCHWAŁA NR LIV/343/18 RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ścinawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uchwała w sprawie obwodów głosowania: UCHWAŁA NR LIV/344/18 RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE z dnia 29 marca 2018 r. w prawie podziału Gminy Ścinawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.