Ścinawa

Intensywne prace na strefie gospodarczej (FOTO, WIDEO)

Od ponad miesiąca na terenach inwestycyjnych przy ulicy Legnickiej i Spacerowej w Ścinawie trwają intensywne prace budowlane – uzbrajana jest Strefa Aktywności Gospodarczej (SAG), a postęp robót widać z dnia na dzień.

Na działkach będących własnością gminy powstaje nowa sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieć wodociągowa. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą, do połowy listopada br., na tym obszarze zostaną wybudowane nowe drogi wewnętrzne wraz z rondami, które będą obsługiwać komunikacyjnie cały obszar, a także sieć energetyczna oraz gazowa. Dojazd do strefy przewidziano ulicą Legnicką, która w ramach całego zadania zostanie poddana gruntownej modernizacji, w jej ciągu powstanie chodnik, wjazdy na posesje, ścieżka rowerowa oraz nowe, energooszczędne oświetlenie uliczne.

Według urzędników inwestycja zlokalizowana jest na najatrakcyjniejszych terenach w okolicy. – To chyba najlepsze miejsce, jeśli chodzi o działki przemysłowe w Ścinawie – twierdzi Przemysław Linda, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w miejscowym ratuszu. – To 17 ha działek, które będzie można podzielić wg zapotrzebowania i przeznaczyć pod aktywność gospodarczą – dopowiada.

Ponadto uzbrajany właśnie obszar zlokalizowany jest przy drodze powiatowej w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej – tzw. ścinawskiej obwodnicy, oraz linii kolejowej i wyremontowanej w ubiegłym roku bocznicy, a także przy niedaleko budowanej S-3. Atrakcyjne położenie strefy ma przyciągnąć małych i średnich przedsiębiorców, którzy będę chcieli zainwestować na tym terenie.

– Liczymy, że wszystkie atuty ścinawskiej strefy gospodarczej zostaną zauważone przez potencjalnych przedsiębiorców i faktycznie zacznie się dziać coś konkretnego w naszym mieście w sferze rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia na lokalnym rynku pracy – mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.

Przedsięwzięcie realizuje konsorcjum firm, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia. Koszt zadania opiewa na kwotę 9,5 mln zł. Gmina Ścinawa na jego realizację otrzymała wsparcie finansowe w wysokości blisko 5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie nie dotyczy przebudowy i modernizacji ulicy Legnickiej – ten zakres wykonywany jest m.in. dzięki corocznej dotacji z budżetu Powiatu Lubińskiego przekazywanej Ścinawie na inwestycje związane z drogami powiatowymi w obrębie gminy.