AktualnośćiGmina ŚcinawaŚcinawa

Gaz w Ścinawie- niemożliwe staje się możliwe!

Z początkiem czerwca br. ruszy długo oczekiwana inwestycja – gazyfikacja gminy. Niespełna dwa tygodnie temu, w piątek, 11 maja burmistrz Krystian Kosztyła podpisał umowę w ramach partnerstwa publiczno prywatnego na wspólną realizację rurociągu gazowego łączącego Prochowice ze Ścinawą.

– Ja i moi współpracownicy, ale także radni, ciężko pracowaliśmy, tak naprawdę od 2015 roku, aby doprowadzić do realizacji tego oczekiwanego od wielu lat przez mieszkańców projektu- mówi Kosztyła. – Mimo, że niektórzy, jeszcze w 2014 roku mówili, że gazyfikacja Ścinawy jest niemożliwa, dzisiaj staje się ona faktem- dodaje.

Zawracie umowy w formule PPP spowodowało, że udział finansowy gminy w całym przedsięwzięciu jest mniejszy.

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego, obecny partner gminy, wyłoniony w ramach postępowania o zawarcie umowy koncesji, będzie realizował i ponosił koszty robót budowlanych, utrzymywał wybudowaną infrastrukturę i zarządzał nią na własne ryzyko przez okres 20 lat. Z kolei po stronie samorządu są do poniesienia głównie koszty materiałów, a konkretnie rur gazowych.

– Właśnie wyłoniliśmy dostawcę rur- mówi kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju ścinawskiego magistratu Przemysław Linda. – Za ich dostawę odpowiedzialna będzie firma TEKS Kaczmarek, Tatara Sp. J. z Mysłowic, koszt przedsięwzięcia to około 2,7 mln zł- dodaje kierownik.

W ramach partnerstwa gmina wniosła także projekt budowlany i wykonawczy przedsięwzięcia z aktualnym pozwoleniem oraz zapewniła prawo do korzystania z nieruchomość na potrzeby realizacji inwestycji. Ponadto na całym odcinku łączącym Prochowice ze Ścinawą wykonała wcześniej wycinkę drzew.

Prace w terenie i wkopanie symbolicznego szpadla na rozpoczęcie tej oczekiwanej przez wiele lat inwestycji powinno nastąpić w tygodniu po Dniach Ścinawy 2018.

Na temat gazyfikacji Ścinawy pisał niedawno Puls Biznesu, w artykule zatytułowanym Minigazociąg w PPP kontra smog, o sprawie dzisiaj informuje także Radio Plus Legnica w newsie Gaz dotrze do Ścinawy

Zdęcia z podpisania umowy w formule PPP z firmą G.EN. GAZ ENERGIA: