AktualnośćiPozostałe

Wnioski o szacowanie szkód z powodu suszy

Informujemy, że Zarządzeniem nr 201 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. powołano w Ścinawie Gminną Komisję do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym- susza. Zadaniem organu jest ustalenie, poprzez lustrację na miejscu zakresu i wysokości szkód.

Wnioski producenta rolnego o oszacowanie szkód oraz wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa: Referat Gospodarki Nieruchomościami, piętro II, pokój nr 21, tel.: 76 / 740 02 33- prosimy kontaktować się w godzinach pracy magistratu.

Dokumenty do pobrania: