75. ROCZNICA ZBRODNI WOŁYŃSKIEJ

Dzisiaj przypada 75. rocznica ZBRODNI WOŁYŃSKIEJ, to właśnie 11 lipca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian, w którym wspominamy Polaków bestialsko zamordowanych przez bandy UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej.

Dokładnie 75 lat temu podczas tzw. krwawej niedzieli oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości, głównie w powiatach włodzimierskim i horochowskim, wszystko odbyło się pod hasłem „Śmierć Lachom”. Nasi rodacy ginęli od wideł, siekier, kos, pił, noży, strzałów z pistoletów, po czym polskie wsie były palone i równane z ziemią, aby uniemożliwić ponowne osiedlenie.

Dla upamiętnienia ofiar tych tragicznych wydarzeń, starosta lubiński Adam Myrda organizacje dzisiaj w Lubinie powiatowe obchody związane z rocznicą ZBRODNI WOŁYŃSKIEJ. W uroczystościach, jak co roku, udział wezmą przedstawiciele lokalnych samorządów, działacze polityczni, kombatanci i kresowianie, swój udział zapowiedział również burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.