AktualnośćiGmina Ścinawa

Dwie uroczystości w Przychowej (FOTO)

Zgodnie z zapowiedziami, z należną oprawą, swojsko i radośnie- tak świętowano w Przychowej. W miniony weekend obchodzono we wsi dożynki, a przy okazji miało miejsce jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie dla całej lokalnej społeczności- otwarto nową świetlicę. Uroczyście wstęgę przecięli: starosta lubiński Adam Myrda, burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła, radny Czesław Jastrzębski, sołtys Przychowej Józefa Kasprzak oraz szef firmy wykonującej inwestycję Andrzej Korzeniowski.

Rozpoczęto mszą w Kościele św. Wawrzyńca w Przychowej, której przewodniczył ksiądz Daniel Biszczanik. Później w uroczystym, dożynkowym korowodzie, przy akompaniamencie muzyki, goście przeszli pod świetlicę. Tam, zgodnie z tradycją, podziękowano raz jeszcze za plony, odtańczono Poloneza i otwarto nowoczesny obiekt. – Cieszę się, że mieszkańcy Przychowej doczekali się tak pięknej i nowej świetlicy. Zasługiwali na ten obiekt, choćby z uwagi na to, że zawsze angażują się w gminne inicjatywy, widać ich przy okazji wszystkich uroczystości, bo przychowianie szczególnie kultywują tradycje ojców- mówił burmistrz Krystian Kosztyła. – Jestem przekonany, że mieszkańcy wsi będą dbali o nową świetlicę, o porządek w niej, tak jak dbają o swoje własne domy, a obiekt będzie przez lata służył całej społeczności, jej integracji i wypełniony będzie życiem. Przy okazji podziękowania należą się również staroście Adamowi Myrdzie, za wsparcie, na które możemy liczyć. Powiat na program budowy, modernizacji i remontów obiektów użyteczności publicznej na wsiach przekazuje rocznie milion złotych- dodawał szef ścinawskiego samorządu. Po oficjalnej części dożynkowych uroczystości oraz otwarciu obiektu w nowej świetlicy rozpoczęła się wspólna zabawa.

Inwestycja w Przychowej obejmowała: budowę parterowej świetlicy wiejskiej od podstaw z zadaszonym tarasem, stworzenie infrastruktury technicznej wraz z wszystkimi instalacjami oraz zagospodarowanie terenu i oświetlenie zewnętrzne. Obiekt został wyposażony w nowoczesną powietrzną pompę ciepła oraz ogrzewanie podłogowe. Ponadto na gości czekają miejsca parkingowe z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, dla potrzeb których przystosowane są także toalety. Gminny teren przy budynku został w całości ogrodzony. Koszt inwestycji w Przychowej opiewa na sumę 1.055.340,00 zł brutto.

Od 2015 lokalny samorząd sukcesywnie realizuje program modernizacji i remontów obiektów użyteczności publicznej na wsiach. Na przestrzeni trzech lat wybudowano, przebudowano i kompleksowo zmodernizowano miejsca spotkań oraz integracji mieszkańców w sołectwach: Turów, Dziewin- tam budynek pełni także funkcję ośrodka edukacji ekologicznej, Dąbrowa Dolna i Środkowa, Wielowieś, Lasowice, Przychowa. Za chwilę do użytku oddana zostanie również świetlica w Zaborowie.

Kolejne działania w ramach programu przewidziano w Parszowicach, Dębcu oraz Jurczu – w tych miejscowościach wybudowane zostaną nowe obiekty.
Foto: nowa.scinawa.pl, Paulina Roicka