Gmina Ścinawa

Usuwanie wyrobów zawierających azbest – etap VI

Gmina Ścinawa zakończyła realizację zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Na ten cel gmina pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Legnicy.

Dofinansowanie wynika z konkursu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW cz. 2). „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Ze środków Funduszu pokrywane jest 85% poniesionych kosztów, pozostała kwota tj. 15% pokrywana jest z budżetu gminy.

W celu realizacji zadania Gmina Ścinawa, biorąc pod uwagę wartość szacunkową zadania, która jest niższa niż 30 000 euro, umieściła na Biuletynie Informacji Publicznej zapytanie ofertowe. W wyniku ogłoszenia ofertę na realizację zadania złożyło 6 firm. Najkorzystniejszą przedstawiła firma Paź Bogusław AUTO-ZŁOM, Usługi Pogrzebowe EDEN, Świniary Stare BN, 27-670 Łoniów, z którą Gmina Ścinawa 9 maja 2018 r. zawarła umowę (umowa Nr IR.37/2018). Firma dokonała demontażu 635 m2 pokrycia dachów, zarówno z budynków mieszkalnych, jak i gospodarczych. Ponadto z 11 nieruchomości zostało odebrane 960 m2 zeskładowanych odpadów. W sumie odebrano i zutylizowano 61,685 Mg ton odpadów zawierających azbest.

Projekt ma na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. Nieruchomości, których dotyczył wniosek zostały zinwentaryzowane oraz ujęte w PROGRAMIE USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA MIASTA I GMINY ŚCINAWA.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.