Niebawem nowy asfalt na Legnickiej (FOTO)

Zgodnie z planem postępują prace przy przebudowie ulicy Legnickiej na całym odcinku– od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 przy starej mleczarni do dawnego przejazdu kolejowego w pobliżu „Cegielni”. Zdecydowana większość drogi ma już podbudowę, niebawem wykonawca rozpocznie asfaltowanie jezdni. Równolegle do samej drogi biegła będzie ścieżka rowerowa.

Wykonawca od samego początku prowadzi roboty na odcinkach wykonawczych, by zachować drożność drogi. Prowadzenie inwestycji w ten sposób jest najlepszym rozwiązaniem dla budowlańców oraz uczestników ruchu drogowego, ponieważ technologia wymaga, by stabilizacja przez tydzień „odpoczywała”. – Prace budowlane na ulicy Legnickiej przebiegają bardzo sprawnie, zadania realizuje wiele ekip, które mają do dyspozycji sporo maszyn. Roboty ułatwia fakt, że poza miastem nie ma w drodze starych sieci- zdradza Agnieszka Skrzypczak, inżynier budowy.

Aktualnie budowlańcy zaczęli profilować rowy i kończą podbudowę drogi na ostatnich odcinkach. Przy okazji przebudowy ulicy Legnickiej, budowlańcy wymieniają starą sieć sanitarną na nową. Każde gospodarstwo jest przepinane indywidualnie. Niebawem wykonawca rozpocznie prace związane z montażem oświetlenia.
Szykowane jest także rondo, kiedy będzie gotowe do użytku, wówczas przepięty zostanie na nie ruch. Wspomniane rondo to kluczowe skrzyżowanie dla ulicy Legnickiej, ponieważ połączy z nią Strefę Aktywności Gospodarczej. W najbliższych dniach budowlańcy położą krawężniki na odcinku, który pełni funkcję drogi dojazdowej do SAG. Wówczas rozpocznie się asfaltowanie. Wykonawca szacuje, że za 2 tygodnie nowa nawierzchnia, na wspomnianym odcinku, będzie służyła uczestnikom ruchu.

Równolegle postępują prace przy budowie Strefy Aktywności Gospodarczej. Na całej długości ulicy Spacerowej została już wylana ścieralna warstwa asfaltu. – Położono wszystkie sieci w obrębie strefy, obecnie prowadzone są tylko roboty drogowe. Cały układ komunikacyjny SAG-u ma już swoją podbudowę, również chodniki w dużej części zostały wybrukowane, wykonawcy zostało praktycznie zaasfaltowanie ostatnich fragmentów dróg wewnętrznych i postawienie lamp – uzupełnia Przemysław Linda, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju.

Inwestycja związana z przebudową drogi poza strefą zamieszkania jest możliwa do zrealizowania dzięki pozyskanym przez powiat lubiński środkom z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Kwota przyznanej dotacji to 1.769.600,00 zł, jednak łączna wartość robót budowlanych przy realizacji całej inwestycji (ulica Legnicka i wylot z miasta) wyniesie 5.814.746,33 zł. Prace zakończyć się mają pod koniec bieżącego roku. Równolegle do ulicy, na całym przewidzianym do remontu fragmencie, powstaje oświetlona ścieżka rowerowa.

– Dzięki bardzo dobrej współpracy obydwu samorządów możliwe było zwiększenie środków na inwestycje na drogach powiatowych znajdujących się na terenie naszej gminy. Dodam, że nie dotyczy to tylko bieżącego roku, albowiem wzrost funduszy zaplanowano także na kolejne lata, ma to swoje odzwierciedlenie w przyjętej niedawno przez radę powiatu uchwale oraz zawartym już porozumieniu, co w związku z dużymi potrzebami w zakresie modernizacji nawierzchni na powiatówkach bardzo mnie cieszy- komentuje burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.