AktualnośćiŚcinawa

Wielka rewitalizacja zieleni w Ścinawie! (FOTO, WIZUALIZACJE)

Firma Hortico S.A. z Wrocławia poprawi jakość środowiska miejskiego w Ścinawie i zrealizuje unikatowy projekt rewitalizacji zieleni. Wykonawca został wybrany w formie przetargu nieograniczonego. Umowa na roboty budowlane, w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach kontraktu na zadanie pn. „Rewitalizacji Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”, została podpisana w sierpniu 2018 roku, a prace potrwają do końca czerwca 2020 roku.

Celem samego projektu jest polepszenie warunków środowiskowych, warunków życia mieszkańców Ścinawy, poprzez zwiększenie powierzchni zieleni przyczyniającej się do poprawy jakości powietrza, chroniącej przed zanieczyszczeniami i hałasem.
Rewitalizacja zieleni to przede wszystkim nowe nasadzenia i zmiana szaty roślinnej. Warto wspomnieć, że drzewa i krzewy będą od razu widoczne dla mieszkańców, ponieważ projekt przewiduje sadzonki o wysokości od 1,4 do 2 metrów. Zostanie posadzonych aż 107 gatunków drzew i krzewów, dobranych pod względem wymagań (również klimatycznych), po konsultacjach z dendrologiem.
W ostatnim czasie wszystkie drzewa na terenie miasta zostały zliczone, sklasyfikowane i przebadane. Dendrolodzy określili, które należy leczyć. Kilka chorych drzew zostanie też wyciętych, ponieważ w przyszłości stwarzałyby zagrożenie. W ich miejsce zostaną oczywiście posadzone nowe.

Ponadto zmodernizowana będzie, a w niektórych przestrzeniach urządzona i wybudowana na nowo, sieć komunikacyjna, tj. ścieżki parkowe, wraz oświetleniem. Zamontowana zostanie także mała architektura typu: ławki, kosze, stojaki na rowery, altany, pergole, tablice informacje, deszczochron itp. Dla najmłodszych powstaną nowe place zabaw, park linowy oraz tor saneczkowy. W przyszłości ochłodę przed letnim skwarem zapewni fontanna. W amfiteatrze wybudowanym w pobliżu Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, odbywały się będą różnego typu wydarzenia kulturalne. Firma Hortico S.A. odpowiedzialna jest również za parkingi, powstanie kilkadziesiąt nowych miejsc postojowych przy rewitalizowanych terenach zielonych oraz ścieżka rowerowa, która przebiegała będzie niemal przez całe miasto. Z myślą o czworonogach zamontowana będzie toaleta dla psów. Powstanie także nowa kładka na Zimnicy, a druga zostanie wyremontowana.

Projekt obejmuje następujące miejsca i ulice:
• promenada i park miejski,
• zieleniec, czyli dawny cmentarz ewangelicki,
• skwer pomiędzy ul. Grunwaldzką i Batorego,
• zieleniec w pobliżu stacji PKP, w sąsiedztwie ulic: Jagiełły – Kościuszki,
• skwer na ulicy Królowej Jadwigi,
• skwer przy placu Zjednoczenia,
• zieleń przyuliczna- ul. A. Mickiewicza,
• zieleń przyuliczna- ul. Wołowska (z drogą do portu),
• zieleń przyuliczna- ul. T. Kościuszki,
• zieleń przyuliczna- ul. Władysława Jagiełły,
• zieleń przyuliczna- ul. Królowej Jadwigi,
• zieleń przyuliczna- pl. Zjednoczenia,
• zieleń przyuliczna- ul. Lipowa,
• zieleń przyuliczna- ul. Jana Pawła II.

– Przed nami spore przedsięwzięcie, wiele pracy do wykonania w związku rewitalizacją zieleni w mieście. Ścinawa rozwija się na wielu płaszczyznach, a zadbanie o komfort i dobre samopoczucie mieszkańców, to aspekt, którego nie można pomijać- mówi burmistrz Krystian Kosztyła. Realizujemy wiele projektów, choćby budowę Strefy Aktywności Gospodarczej, do której chcemy pozyskać przedsiębiorców. Inwestorzy, rozpoczynając swoją działalność, chcą mieć poczucie, że działają w miejscach nowoczesnych, dobrze zorganizowanych. Taką właśnie staje się i ma być w przyszłości Ścinawa- dodaje szef lokalnego samorządu.

Koszt realizacji projektu rewitalizacji zieleni miejskiej wynosi 15.479.069,02 zł, w tym dofinansowanie prawie 9 mln zł. Wsparcie pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020- Fundusz Spójności, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Wynagrodzenie jest ryczałtowym, a wszystkie roboty budowlane rozliczne będą zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC, dla przedsięwzięć realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Po wnikliwej analizie projektu, warunków w terenie oraz potrzeb Gminy Ścinawa, w zakresie efektów projektu, koniecznym była optymalizacja zakresu rzeczowego, ze względu:
• na poprawę wskaźnika relacji powierzchni czynnej biologicznie do całkowitej powierzchni rewitalizowanej w ramach projektu,
• racjonalizację kosztów utrzymania efektów projektu po jego zakończeniu,
• racjonalizację utrzymania powstałej małej architektury pod względem technicznym.

Zmiany dotyczyły zaniechania robót związanych z wykonaniem małej architektury, tym samym nie zaburzą celu operacji, nie wpływają negatywnie na założone wskaźniki, w umowie o dofinansowanie z NFOŚiGW.