Parking-statek nabiera kształtów (FOTO)

Postępują prace przy budowie parkingu-statku w bezpośrednim sąsiedztwie ścinawskiego portu. W ostatnich dniach wybetonowany został kadłub, obecnie budowlańcy wylewają strop, pod którym znajdowały się będą docelowo toalety i natrysk. Przebudowywana jest również ulica Wołowska na odcinku równoległym do parkingu.

– Parking coraz bardziej przypomina statek, zakończyliśmy betonowanie kadłuba, pociągnięta została też większa część linii muru od strony drogi krajowej- tłumaczy Agnieszka Skrzypczak, inżynier budowy. – Faktycznie trwają zaawansowane prace budowlane od strony drogi krajowej. Część muru została już zabetonowana, na pozostałych odcinkach wykonano zbrojenia lub wykopy- uzupełnia Przemysław Linda, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w ścinawskim magistracie.

Robotnicy kończą budowę nasypu pod sam parking. – Od strony drogi krajowej nie możemy jeszcze prowadzić takich prac, bo wszystko jest „za świeże”. Natomiast z drugiej strony nasyp został ukończony, wykonano także podbudowę, a plac jest przygotowany pod montaż krawężników i ułożenie kostki brukowej – zdradza Agnieszka Skrzypczak.

Równolegle trwają prace przy przebudowie ulicy Wołowskiej, na samą część jezdną wylano trzy warstwy asfaltu, przygotowywana jest również zatoka autobusowa. W ostatnim czasie rozpoczęto również rozbiórkę skrzyżowania Wołowskiej z Rybną, które także w ramach całej inwestycji zostanie przebudowane i zyska nową nawierzchnię.

Przypominamy, że przedsięwzięcie jest możliwe dzięki pozyskaniu przez Gminę Ścinawa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, dotacji ze środków Unii Europejskiej. Na ten konkretny projekt ścinawski samorząd otrzymał blisko 6,5 mln zł.