Aktualnośći

Dzień Pracownika Socjalnego

Wszystkim pracownikom socjalnym i innym pracownikom pomocy społecznej, z okazji Waszego święta, składam serdeczne życzenia. Niech wykonywana przez Państwa praca na rzecz osób starszych, wymagających wsparcia, dotkniętych chorobą lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przynosi osobistą i zawodową satysfakcję oraz spotyka się ze społecznym uznaniem. Doceniając trud i zaangażowanie dziękuję Wam za wrażliwość, empatię oraz życzliwość, którą okazujecie Państwo, niosąc wsparcie i pomoc drugiemu człowiekowi.

                                                                                                                              Burmistrz Krystian Kosztyła