AktualnośćiGmina Ścinawa

Nowa rada, nowe komisje, niezmienione wynagrodzenie

W trakcie wczorajszych obrad Rady Miejskiej w Ścinawie wybrano składy komisji stałych, które następnie się ukonstytuowały- w bieżącej kadencji będzie ich sześć. Radni ustalili także wysokość zarobków burmistrza Krystiana Kosztyły, szef lokalnego samorządu otrzymywał będzie takie samo wynagrodzenie, jak dotychczas. Ponadto wprowadzono zmiany do wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu na 2018 rok.

W kadencji 2018-2023 przy ścinawskiej radzie będą działać komisje w składzie:

Komisja Rewizyjna:
1. Krzysztof Marek (przewodniczący),
2. Edward Sitarski (zastępca przewodniczącego),
3. Mariusz Mostowski,
4. Henryk Kozak,
5. Anna Kasiorek;

Komisja Budżetu, Finansów i Strategii Gospodarczej
1. Monika Żogalska (przewodnicząca),
2. Renata Kudzia (zastępca przewodniczącej),
3. Krzysztof Marek,
4. Henryk Kozak,
5. Jerzy Sztaba;

Komisja Gospodarki, Mienia i Bezpieczeństwa Publicznego:
1. Mariusz Mostowski (przewodniczący),
2. Zbigniew Kras (zastępca przewodniczącego),
3. Jan Śliwa,
4. Edward Sitarski,
5. Monika Gierus;

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przyrody:
1. Jan Śliwa (przewodniczący),
2. Zbigniew Kras (zastępca przewodniczącego),
3. Monika Gierus,
4. Irena Chrystyna,
5. Marek Barylak;

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu:
1. Agnieszka Parzyńska (przewodnicząca),
2. Jerzy Sztaba (zastępca przewodniczącej),
3. Mark Szopa,
4. Renata Kudzia,
5. Anna Kasiorek;

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Edward Sitarski (przewodniczący),
2. Krzysztof Marek (zastępca przewodniczącego),
3. Agnieszka Parzyńska,
4. Zbigniew Kras,
5. Monika Gierus.

Wczorajsze obrady były kontynuacją pierwszej sesji nowej kadencji ścinawskiego samorządu. Zwyczajowo na początku kolejnego okresu ustala się także warunki zatrudnienia dla wybranego szefa gminy, stąd do porządku wprowadzono m.in. projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia burmistrza Ścinawy. Krystian Kosztyła będzie zarabiał tyle, co dotychczas.

– Uchwała zakłada utrzymanie wynagrodzenie burmistrza na dotychczasowym poziomie, wg obowiązujących przepisów wszystkie składniki poborów zostały ustalone w maksymalnych wysokościach- mówi Marek Szopa przewodniczący rady. – Osobiście uważam, że jest to za mało w stosunku do odpowiedzialności, ilości pracy i wielości zadań, które leżą w obowiązku, nie tylko burmistrza Kosztyły, ale innych samorządowców zarządzających gminami i miastami. Obecnie Ścinawa realizuje budżet na poziomie ponad 70 mln zł, wykonuje i nadzoruje wielomilionowe inwestycje, rozlicza miliony pozyskanych dotacji- za to wszytko ostatecznie odpowiada burmistrz. W dodatku za taką pracę dla mieszkańców, od lipca br., decyzją obecnego rządu, wszystkim szefom samorządów obniżono wynagrodzenie zasadnicze o 20%, uważam, że ustalone maksimum, to tak naprawdę niezbędne minimum- puentuje Marek Szopa, inicjator uchwały w sprawie wynagrodzenia burmistrza.

– Wielu mieszkańców nie wie, ile zarabia burmistrz, jednak wynagrodzenie w przypadku osób publicznych jest czymś jawnym, można je poznać, analizując chociażby oświadczania majątkowe, które muszą składać zarówno radni, jak i szefowie samorządów, ponadto jego wysokość ściśle regulowana jest przepisami prawa- mówi burmistrz Krystian Kosztyła. – Często oponenci rozpowszechniając informację o wysokości wynagrodzenia podają kwoty brutto, z wszystkimi pobieranymi składkami, podatkiem itd., jednak kwota do wypłaty jest mniejsza, dla zaspokojenia ciekawości niektórych mieszkańców chcę powiedzieć, że ostatnie wynagrodzenie, które wpłynęło na moje konto, za właśnie kończący się miesiąc listopad, to dokładnie 5.730 zł- dodaje burmistrz.