AktualnośćiGmina Ścinawa

Zimowe utrzymanie dróg

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie Sp. z o. o. prowadzi zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w gminach: Ścinawa oraz Rudna, a także dróg gminnych w samej gminie Ścinawa. Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to prace, których celem jest zmniejszenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi: śliskością zimową oraz opadami śniegu.

Ścinawski ZGK oraz zewnętrzna firma, prowadzą prace w różnych standardach (2, 3, 4 i 5), w zależności od tego, jakie zostały przyjęte dla danych dróg. W ramach ZUD, po zakończeniu sezonu zimowego, na odcinakach o przekroju ulicznym i półulicznym, prowadzone będzie sprzątanie nawierzchni z materiałów uszorstniających, pozostałych po realizacji zadania.

Zimowy sezon trwa od 15 listopada 2018 r. do 15 kwietnia 2019 roku i może ulec wydłużeniu, w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Punkt kierowania akcją zimową: siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie Sp. z o.o., Lasowice 48, 59-330 Ścinawa. W punkcie można otrzymać szczegółowe informacje dotyczące realizacji aktualnych prac.

Witold Kubów- kierownik Działu Utrzymania Dróg, tel.: 577 011 116,
informacja: 506 927 585,
całodobowo: 76/ 841 26 36.

– Przede wszystkim prowadzimy prace w najbardziej newralgicznych punktach, by drogi na terenie gmin Ścinawa i Rudna były przejezdne. Cały czas monitorujemy wszystkie drogi, również pod kątem bezpieczeństwa uczestników ruchu, których prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz by sygnalizowali potrzebę dodatkowych działań. Dyżurujemy całodobowo, w miarę możliwości reagujemy na zgłoszenia- tłumaczy Witold Kubów, kierownik Działu Utrzymania Dróg.

Z chwilą rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg, rozpoczęły się całodobowe dyżury do koordynacji, nadzorowania prac oraz obsługi informacyjnej. Zakres dyżurów uzależniony jest przede wszystkim od warunków atmosferycznych oraz przejezdności dróg. Jednocześnie wprowadzone zostały dyżury obejmujące pracowników liniowych ZGK, gotowych do działania.

Sprzęt wykorzystywany do prac:
– samochód pługopiaskarki o ładowności 8 Mg, samochód z zamontowanym pługiem, samochód piaskarka o ładowności 5 Mg, 3 samochody ciężarowe, ciągnik rolniczy, ciągnik kołowy z przyczepą, koparko-ładowarka Dressta.

Materiały:
– mieszanka piaskowo-solna, piasek bez środków chemicznych.

Łącznie ZGK w Ścinawie odpowiada za utrzymanie w zimie:
– drogi powiatowe – gmina Rudna – 70,281 km,
– drogi powiatowe – gmina Ścinawa – 53, 527 km,
– drogi gminne – gmina Ścinawa – 14,543 km.

ZGK nie odpowiada za przebiegające przez teren gminy Ścinawa: drogę wojewódzką nr 292 oraz drogę krajową nr 36. Podano przypominamy, że za odśnieżenie chodników przylegających bezpośrednio do posesji odpowiadają ich właściciele.

Poniżej standardy utrzymania dróg, spełniane przez ZGK: