AktualnośćiGmina Ścinawa

Szansa na nowy most drogowy na Odrze!

Nowa przeprawa drogowa nad rzeką Odrą w Ścinawie, pozwalająca na przejazd samochodów ciężarowych z pełnym ładunkiem, to inwestycja, która z pewnością pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy miasta i regionu. Obecnie, zabytkowy most w ciągu drogi krajowej nr 36, z nośnością do 15 ton, ogranicza tranzyt towarów przez gminę Ścinawa, a planowany od kilku lat przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad remont, choć konieczny, sytuacji w tym zakresie nie poprawi- po wykonaniu inwestycji zakłada się, że nośność istniejącej przeprawy zwiększy się zaledwie do 20 ton. Szansą jest budowa zupełnie nowego mostu, w uchwalonym dwa tygodnie temu budżecie województwa dolnośląskiego na 2019 rok, na ten cel zabezpieczono kwotę 750.000,00 zł.

Wpisana po stronie wydatków majątkowych inwestycja zatytułowana „Budowa mostu w m. Ścinawa na rzece Odra, jako połączenie dróg lokalnych- wojewódzkich 292 i 340”, to efekt zawartej już po wyborach samorządowych umowy koalicyjnej pomiędzy Bezpartyjnymi Samorządowcami, a Prawem i Sprawiedliwością, którzy aktualnie razem rządzą Dolnym Śląskiem. Fragment przedmiotowej umowy z zaznaczonym elementami odnoszącymi się do Ścinawy prezentujemy poniżej:

Pełna treść umowy koalicyjnej dostępna jest m.in. na stronie Radia Wrocław w artykule: „PiS i Bezpartyjni Samorządowcy podpisali umowę koalicyjną na Dolnym Śląsku”.

– O potrzebie budowy nowego mostu od kilku lat mówił burmistrz Krystian Kosztyła. Dlatego w negocjacjach dotyczących zawarcia umowy koalicyjnej z PiS, kiedy dyskutowaliśmy o konkretnych inwestycjach i planie rozwoju Dolnego Śląska, wraz z radnym Tymoteuszem Myrdą, wprowadziliśmy do tej umowy budowę nowego mostu w Ścinawie- mówi Dariusz Stasiak, radny i przewodniczący klubu Bezpartyjni Samorządowcy w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, a jednocześnie dyrektor Departamentu Rozwoju w ścinawskim urzędzie. – Na tym etapie ten zapis tworzy tylko szansę na wybudowanie mostu, ale w budżecie województwa na rok 2019, już wpisano środki na rozpoczęcie prac koncepcyjnych i projektowych. Uzgodniliśmy również, że inwestorem będzie województwo dolnośląskie, a środki, w co najmniej 80%, pochodzić będą z budżetu państwa w ramach programu Mosty dla Regionów. Inwestycja powinna być zrealizowana w ciągu 4-5 lat- dodaje Stasiak.

– Połączenie dwóch ważnych rejonów, kalisko-ostrowskiego i legnicko-głogowskiego drogą krajową nr 36 to nie wszystko, albowiem w ciągu tego ważnego szlaku komunikacyjnego ograniczeniem jest istniejąca przeprawa drogowa na Odrze w Ścinawie z nośnością tylko 15 ton, dlatego budowa nowego mostu, pozwalającego na swobodny przejazd samochodów ciężarowych z pełnym ładunkiem, jest wielką szansą na rozwój gospodarczy naszego miasta. Cieszę się, że taka inicjatywa została podjęta przez władze województwa- komentuje burmistrz Kosztyła.

Ujęte w budżecie województwa 750.000,00 zł dotyczy w pierwszej kolejności opracowania dokumentacji projektowej wymaganej przy złożeniu wniosku do Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów. Aplikację ma przygotować Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, odpowiedzialna za realizację całego przedsięwzięcia.

Pliki do pobrania:

1) Wniosek klubu Bezpartyjni Samorządowcy do Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego o uwzględnienie w uchwale budżetowej na 2019 rok m.in. zadania i środków finansowych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy mostu na Odrze w Ścinawie- pdf.

2) AUTOPOPRAWKI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DO PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019 uwzględniające m.in. zadanie i środki finansowe na budowę mostu na Odrze w Ścinawie- pdf.

3) UCHWAŁA NR III/26/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019 (strona 47 całego pliku)- pdf.

Foto: scinawa.pl, RM-DRONE