AktualnośćiGmina Ścinawa

Woda zdatna do spożycia tylko po przegotowaniu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie zawiadamia odbiorców wody wodociągowej z miejscowości: Ścinawa, Krzyżowa, Wielowieś,, Parszowice, Redlice, Dłużyce, Zaborów Jurcz, Grzybów, Sitno, Dziewin oraz tymczasowo: Buszkowice, Przychowa, Lasowice, że na podstawie badań wody pobranej w dniu 16 stycznia 2019 roku (data zakończenia badania 19 stycznia 2019 roku) z wodociągu sieciowego Ścinawa przez Przedstawiciela państwowej Inspekcji Sanitarnej w Lubinie, stwierdzono nieznaczne przekroczenia parametru mikrobiologicznego liczby bakterii grupy coli (woda z sieci), oraz w dalszym ciągu ponadnormatywne przekroczenia wartości parametrów fizykochemicznych: żelaza, manganu i mętności (woda podawana do sieci SUW Ścinawa i woda z sieci). Jednocześnie informujemy, że woda nadaje się do spożywania po jej przegotowaniu. W związku z w/w przekroczeniami PPIS w Lubinie wszczął postępowanie administracyjne względem ZGK Sp. z o.o. w Ścinawie. Cały komunikat: TUTAJ, wyniki badań: TUTAJ.

Ważne: Przegotowania wymaga też woda do: przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo warzyw i owoców, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.