Woda bez przekroczeń parametrów mikrobiologicznych, zdatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Lubinie zawiadamia odbiorców wody wodociągowej z miejscowości: Ścinawa, Krzyżowa, Wielowieś, Parszowice, Redlice, Dłużyce, Zaborów, Jurcz, Grzybów, Sitno, Dziewin oraz tymczasowo miejscowości: Przychowa, Lasowice, Buszkowice, że na podstawie badań wody pobranej w dniach 28 i 30 stycznia 2019 roku (data wpływu do PSSE 1 lutego 2019 r.) z wodociągu sieciowego Ścinawa przez Laboratorium Zakładowe PGM Sp. z o.o. Polkowice, w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez ZGK Sp. z o.o. w Ścinawie, nie stwierdzono przekroczeń mikrobiologicznych (woda podawana przez sieć na SUW Ścinawa i z sieci: Pompownia Krzyżowa, 2 punkty w Dziewinie, 2 punkty w Zaborowie, 2 punkty w Wielowsi, 2 punkty z sieci w mieście Ścinawa). Mimo zwiększonej ilości żelaza i manganu oraz podwyższonej wartości mętności, woda spełnia wymogi Ministra Zdrowia i nadaje się do normalnego użytkowania przez ludzi. Poniżej pełna treść komunikatu, a w załączeniu sprawozdanie z przeprowadzonych badań (TUTAJ).