AktualnośćiGmina Ścinawa

Rozpoczynają się wybory sołtysów i rad sołeckich

Przypominamy, że dziś rozpoczynają się wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2019-2023. Zebrania mieszkańców odbywały się będą w świetlicach wiejskich, z wyjątkiem Parszowic (remiza strażacka). Mieszkańcy Chełmka Wołowskiego tradycyjnie skorzystają ze świetlicy w Tymowej. Zawiadomienia z dokładnymi terminami i miejscem wyborów zostały umieszczone również na tablicach ogłoszeń w poszczególnych wsiach.