Mieszkańcy Ręszowa i Sitna wybrali sołtysów

Mieszkańcy Ręszowa dokonali zmiany sołtysa i wybrali 7-osobową radę sołecką. W kadencji 2019-2023 przewodniczącym wsi będzie Dariusz Kochowicz, który zastąpił Dorotę Marcjan. Z kolei mieszkańcy Sitna kolejny raz powierzyli obowiązki sołtysa Teresie Droń i powiększyli skład rady sołeckiej do 4 reprezentantów.

Rada sołecka Ręszowa:
1. Marlena Franiak- Maślana
2. Natalia Maślana
3. Ewa Moroch-Haschke
4. Ewelina Przytuła
5. Anna Kras
6. Józefa Salamon
7. Stanisława Haschke

Rada sołecka Sitna:
1. Katarzyna Markiewicz
2. Anna Milczarek
3. Krzysztof Droń
4. Elżbieta Kirejczyk