Wybory sołtysów: Bez zmian w Chełmku i Tymowej

Mieszkańcy Chełmka Wołowskiego i Tymowej uznali, że dotychczasowe sołtysowe dobrze wywiązywały się ze swoich obowiązków i po raz kolejny powierzyli te funkcje Anecie Pałac (Chełmek Wołowski) i Halinie Chałupie (Tymowa). W tymowskiej świetlicy wybrano również rady sołeckie dla obu wsi, ich skład poniżej.

Rada sołecka Chełmka Wołowskiego:
1. Jolanta Chocholak
2. Wiesław Broniewicz
3. Beata Podgórska
4. Katarzyna Bogacz
5. Daniel Malejki

Rada sołecka Tymowej:
1. Mariusz Pacura
2. Kamil Koziarz
3. Tomasz Mularczyk
4. Piotr Chałupa
5. Irena Sobieraj
6. Magdalena Gajewska
7. Nadia Dobrowolska