AktualnośćiGmina Ścinawa

Wybory sołtysów: w Przychowej bez zmian, nowy sołtys w Buszkowicach

Wczoraj sołtysów i reprezentantów rad sołeckich wybierali mieszkańcy Przychowej i Buszkowic. Obowiązki przewodniczącej wsi w Przychowej pełniła będzie nadal Józefa Kasprzak. Po 22 latach Jan Śliwa przestał natomiast pełnić funkcję sołtysa w Buszkowicach, na stanowisku zastąpiła go Agnieszka Kosiorowska. To nie koniec zmian, bo mieszkańcy rozszerzyli radę sołecką do 7 reprezentantów.

Rada sołecka w Przychowej:
1. Danuta Rybka
2. Beata Miller
3. Anna Adamska
4. Maria Podborączyńska
5. Mariusz Rybka
6. Czesław Miller
7. Czesław Jastrzębski

Rada sołecka w Buszkowicach:
1. Adam Kosiorowski
2. Barbara Stasiuk
3. Piotr Moskal
4. Agnieszka Omachil
5. Danuta Sęk
6. Regina Drzewiecka
7. Tadeusz Nowakowski