Pierwszy Konwent Sołtysów kadencji 2019-2023 (FOTO)

Wczoraj w ścinawskim urzędzie burmistrz oraz radni spotkali się z sołtysami i przedstawicielami rad sołeckich, którzy rozpoczęli kadencję 2019-2023. Spotkanie poprzedziły życzenia, szef lokalnego samorządu złożył je sołtysom z okazji ich niedawnego święta (11 marca). Na konwencie podziękowano przewodniczącym wsi, którzy zakończyli swoje urzędowanie oraz pogratulowano tym, którzy zostali wybrani na nową kadencję.

– Życzę sobie i Państwu, by współpraca lokalnego samorządu z przedstawicielami wsi układała się tak dobrze, jak do tej pory. To Wy znacie najlepiej potrzeby mieszkańców, wiecie z jakimi problemami zmagają się na co dzień. Wszyscy pracownicy naszego magistratu są do Państwa dyspozycji, szczególnie urzędnicy, którzy odpowiadają za realizowanie funduszu sołeckiego oraz inwestycji. Życzę nam wszystkim zdrowia, bo wyznaczamy przed sobą wymagające sporo energii i zaangażowania działania- mówił na wstępie Krystian Kosztyła.

Burmistrz, w towarzystwie wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Ścinawie Moniki Żogalskiej oraz radnych reprezentujących dane okręgi: Janem Śliwą, Anną Kasiorek, Zbigniewem Krasem, Edwardem Sitarskim i Markiem Barylakiem, podziękował sołtysom, którzy zakończyli swoją służbę dla wsi oraz pogratulował przewodniczącym wybranym na kadencję 2019-2023. Swoją obecnością spotkanie uświetnili wszyscy kończący urzędowanie sołtysi, za wyjątkiem Andrzeja Sajaka z Dziewina. – Cieszy mnie, że zdecydowaliście się Państwo przyjąć zaproszenie. Dziękuję za te wszystkie lata, nie będę ukrywał, bo nie było zawsze łatwo i przyjemnie, natomiast działaliśmy razem i udawało się nam osiągać kompromisy w ważnych sprawach, właśnie z korzyścią dla mieszkańców. Należy się Wam szacunek za wykonaną dla lokalnej społeczności pracę- dziękował burmistrz Ścinawy.

Zasady działania sołeckiego funduszu zreferowała przybyłym koordynująca jego działanie Maria Winowicz, wieloletni pracownik UMiG. Z kolei Anna Podbucka p.o. dyrektora Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, wytłumaczyła podstawowe zasady użytkowania i wynajmowania świetlic wiejskich, którymi formalnie, razem z wyposażeniem zarządza CTiK. Na koniec, o najważniejszym projekcie inwestycyjnym przewidzianym na rok 2019 – kanalizacji, który w największym stopniu dotyczy właśnie obszarów wiejskich wspomniał jeszcze burmistrz Krystian Kosztyła.

Wybory sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję odbywały się w gminie Ścinawa od dnia 20 lutego br. do 11 marca. Niemal we wszystkich wsiach przebiegły one sprawnie i zgodnie z przepisami, niestety nie było tak wszędzie. Jak informują uczestnicy zebrania w Zaborowie, którzy do ścinawskiego magistratu złożyli skargę na jednego z radnych, podczas wyborów sołeckich w tej wsi doszło do niepokojącego incydentu. Sprawę badać będzie teraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działająca przy Radzie Miejskiej w Ścinawie.

Sołtysi i rady sołeckie w kadencji 2019-2023:

Buszkowice
Sołtys: Agnieszka Kosiorowska (zastąpiła Jana Śliwę)
Rada sołecka w Buszkowicach:
1. Adam Kosiorowski
2. Barbara Stasiuk
3. Piotr Moskal
4. Agnieszka Omachil
5. Danuta Sęk
6. Regina Drzewiecka
7. Tadeusz Nowakowski

Chełmek Wołowski
Sołtys: Aneta Pałac
Rada sołecka Chełmka Wołowskiego:
1. Jolanta Chocholak
2. Wiesław Broniewicz
3. Beata Podgórska
4. Katarzyna Bogacz
5. Daniel Malejki

Dąbrowa Dolna i Środkowa
Sołtys: Edyta Socha
Rada sołecka Dąbrowy:
1. Paweł Karbowniczek
2. Władysław Krzywicki
3. Krzysztof Kwiatkowski
4. Izabela Kwiatkowska
5. Anna Grajek

Dębiec
Sołtys: Teresa Głaba
Rada sołecka Dębca:
1. Zbigniew Kosowski
2. Piotr Seta
3. Anna Wróblewska
4. Barbara Błaszczyńska
5. Roman Jaśkiewicz

Dłużyce
Sołtys: Edwarda Zdobylak
Skład rady sołeckiej Dłużyc:
1. Maria Sośnicka
2. Maria Bożena Zdobylak
3. Janina Marszałkowska
4. Elżbieta Lewandowska
5. Tadeusz Zdobylak
6. Maria Zdobylak
7. Kazimiera Bułak

Dziesław
Sołtys: Anna Kasiorek (zastąpiła Danutę Pawłoszyńską)
Rada sołecka Dziesławia:
1. Zdzisław Siwak
2. Barbara Dawiskiba
3. Małgorzata Chromicz

Dziewin
Sołtys: Karolina Obara (zastąpiła Andrzeja Sajaka)
Skład rady sołeckiej Dziewina:
1. Anna Broda
2. Joanna Mostowska
3. Daria Moroch
4. Stanisław Muzyka
5. Jacek Trawka

Jurcz
Sołtys: Krystyna Kietla
Skład rady sołeckiej w Jurczu:
1. Aleksandra Śliwińska
2. Jan Hulewicz
3. Danuta Padalec
4. Barbara Ubran
5. Beata Ostrowska
6. Andrzej Chlebek

Krzyżowa
Sołtys: Anna Turczyn (zastąpiła Janinę Makułę)
Rada sołecka Krzyżowej:
1. Iwona Mazurkiewicz
2. Renata Winnik
3. Agnieszka Blabuś
4. Joanna Studzińska
5. Janina Makuła
6. Bogusława Ryczek
7. Teresa Nowakowska

Lasowice
Sołtys: Andżelika Wojciechowska
Rada sołecka Lasowic:
1. Małgorzata Pędzikowska
2. Elżbieta Żołyńska
3. Lesław Bodniewicz
4. Sebastian Biały
5. Dariusz Kasperek
6. Roman Czajkowski
7. Tadeusz Szczęśniak

Parszowice
Sołtys: Edyta Hajduk
Rada sołecka Parszowic:
1. Wojciech Trawka
2. Jolanta Klimaszewska
3. Janina Kirejczyk
4. Celina Baranowska
5. Aniela Garbowska
6. Wojciech Osiadacz
7. Barbara Woźna

Przychowa
Sołtys: Józefa Kasprzak
Rada sołecka w Przychowej:
1. Danuta Rybka
2. Beata Miller
3. Anna Adamska
4. Maria Podborączyńska
5. Mariusz Rybka
6. Czesław Miller
7. Czesław Jastrzębski

Redlice
Sołtys: Marcin Myśków
Rada sołecka Redlic:
1. Eugeniusz Błażków
2. Irena Sitarska
3. Marek Żądło
4. Jadwiga Dębicka
5. Bogusława Gonet

Ręszów
Sołtys: Dariusz Kochowicz (zastąpił Dorotę Marcjan)
Rada sołecka Ręszowa:
1. Marlena Franiak- Maślana
2. Natalia Maślana
3. Ewa Moroch-Haschke
4. Ewelina Przytuła
5. Anna Kras
6. Józefa Salamon
7. Stanisława Haschke

Sitno
Sołtys: Teresa Droń
Rada sołecka Sitna:
1. Katarzyna Markiewicz
2. Anna Milczarek
3. Krzysztof Droń
4. Elżbieta Kirejczyk

Turów
Sołtys: Anna Sobczak
Rada sołecka Turowa:
1. Danuta Uchman
2. Adam Sobierajski
3. Monika Kicka
4. Dominika Pałys
5. Paweł Bień
6. Zbigniew Sobierajski

Tymowa
Sołtys: Halina Chałupa
Rada sołecka Tymowej:
1. Mariusz Pacura
2. Kamil Koziarz
3. Tomasz Mularczyk
4. Piotr Chałupa
5. Irena Sobieraj
6. Magdalena Gajewska
7. Nadia Dobrowolska

Wielowieś
Sołtys: Józef Sowiecki (zastąpił Magdalenę Szmigielską)
Rada sołecka Wielowsi:
1. Magdalena Szmigielska
2. Joanna Stachów
3. Sebastian Stachów
4. Elżbieta Kraśniańska
5. Łukasz Koselarz
6. Roman Zagrodny
7. Józef Blatnik

Zaborów i Grzybów
Sołtys: Grażyna Wietrzykowska
Skład rady sołeckiej w Zaborowie i Grzybowie:
1. Karol Gambal
2. Jarosław Ciołka
3. Mariusz Szot
4. Grażyna Ptaszyńska
5. Agnieszka Nowicka
6. Mirosław Hawrylczak