Dbaj o czystość, reaguj na zaśmiecanie! (FOTO)

Wiosna coraz mocniej puka do Ścinawy, zima odpuszcza, a przyroda budzi się do życia. Niebawem zazielenią się skwery i trawniki, mieszkańcy chętniej będą wypoczywali na świeżym powietrzu. Zachęcamy do wiosennych porządków oraz apelujemy: dbajmy o czystość naszej gminy i reagujmy, kiedy ktoś zaśmieca najbliższe otocznie, bo wszyscy mamy realny wpływ na jego wizerunek. Owszem, odpowiednie służby zajmują się pracami porządkowymi, natomiast nie zwalnia to nikogo z pozostawiania odpadów w należnej formie i w miejscach do tego przeznaczonych. Niestety, niektórzy mieszkańcy z premedytacją łamią prawo w tym zakresie.

PSZOK: czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, a nie wysypisko!
Punkt dla mieszkańców miasta i gminy Ścinawa mieści się przy ulicy Wrocławskiej 17 w Ścinawie. Czynny jest w środy od godz. 8:00 do 16:00 oraz w soboty od 9:00 do 15:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Odpady dostarczane do PSZOK są przyjmowane bezpłatnie w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyłącznie od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Ścinawa. PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej. Dla pełnej informacji publikujemy obowiązujący Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Na PSZOK zostawiamy odpady posegregowane frakcjami, takie jak:
1) papier i tektura,
2) tworzywa sztuczne,
3) opakowania wielomateriałowe,
4) szkło oraz opakowania szklane,
5) odpady wielkogabarytowe,
6) zużyte opony (w ilości nie przekraczającej 4 sztuk rocznie na mieszkańca),
7) odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone innymi odpadami),
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektorniczny,
9) zużyte baterie i akumulatory,
10) chemikalia powstające w gospodarstwach domowych,
11) odpady biodegradowalne, odpady zielone,
12) metale.

PSZOK nie przyjmuje:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) odpady zawierające azbest,
3) papa,
4) odpady niebezpieczne,
5) odpady o konsystencji sypkiej i płynnej w nieszczelnych opakowaniach, bez możliwości identyfikacji,
6) odpady budowlane zanieczyszczone innymi odpadami,
7) gruz zawierający niewielkie ilości drewna, metalu, ceramik lub innych odpadów.

Dla ułatwienia segregacji, do dyspozycji mieszkańców gmina Ścinawa oddała również specjalne kontenery na odpady, tzw. „dzwonki”. Część tych pojemników zlokalizowana jest na terenach zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a części na gruntach gminnych. Należy jednak pamiętać, że pozostawiane w nich śmieci powinny być posegregowane wg frakcji: papier, plastik, szkło, odpady biodegradowalne. Surowo zabrania się pozostawiania innych odpadów w bezpośrednim sąsiedztwie kontenerów. Niestety, nagminne zdarza się, że mieszkańcy przy tzw. „dzwonkach” zostawiają kanapy, łóżka, szafy, kineskopy od telewizorów, części od kosiarek, samochodów itd. W tym miejscu zwracamy się do wszystkich, którzy będą świadkami takich sytuacji, żeby stanowczo reagowali i bezzwłocznie zgłaszali fakt zaśmiecania na policję. Niebawem ścinawski samorząd, w punktach zlokalizowanych na gruntach gminnych, uruchomi system monitoringu obejmujący właśnie „dzwonki”.

Lista punktów w których udostępniono mieszkańcom pojemniki (wsie):
Buszkowice (przy sklepie)
Chełmek Wołowski (przy budynku nr 10)
Dąbrowa Dolna (przy skrzyżowaniu)
Dąbrowa Środkowa (przy skrzyżowaniu)
Dębiec (przy parku)
Dłużyce (przy sklepie)
Dziesław (przy świetlicy)
Dziewin (przy sklepie)
Grzybów (przy sklepie)
Jurcz (w pobliżu kościoła)
Krzyżowa (przy stawie)
Lasowice (przy budynku nr 43)
Parszowice (w pobliżu kościoła)
Przychowa (w pobliżu kościoła)
Redlice (przy budynku nr 6)
Ręszów (przy świetlicy)
Sitno (przy budynku nr 16)
Turów (przy przystanku)
Tymowa (między budynkami 104-106, przy przystanku)
Wielowieś (przy świetlicy)
Zaborów (przy budynku nr 33)

Lista punktów, w których udostępniono mieszkańcom pojemniki (Ścinawa):
Szkoła Podstawowa nr 3
CTiK, ul. Kościuszki
ul. Sportowa (Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa Rolnik)
ul. Władysława Jagiełły 41 (Ścinawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – ŚSM)
ul. Kosciuszki 19-23 (ŚSM)
ul. Kościuszki 23 (ŚSM)
ul. Paderewskiego – Chopina 1 (ŚSM)
ul. Paderewskiego 2-4 (ŚSM)
ul. Wiosenna
ul. 1-go Maja
ul. Mickiewicza – Szkolna
ul. Cisowa
ul. Robotnicza – Głogowska
ul. Kołomłyńska
ul. Lipowa 2-2b (ŚSM)
ul. Władysława Jagiełły 17-23 (ŚSM)
ul. Władysława Jagiełły 17-23 (ŚSM)
ul. Władysława Jagiełły 33 (ŚSM)
ul. Władysława Jagiełły 33-45 (ŚSM)
ul. Chopina 6 (ŚSM)
ul. Chopina 2-6 (ŚSM)
ul. Paderewskiego 6 (ŚSM)
ul. Kościuszki 5-9 (ŚSM)
ul. Kościuszki 33 (ŚSM)
ul. Wołowska 6 (ŚSM)
ul. Wołowska 10A (ŚSM)
ul. Wołowska 12 (ŚSM)
ul. Wrocławska 17 (PSZOK)
ul. Pl. Zjednoczenia
ul. Pl. Zjednoczenia 6

Odpady mieszane wyrzucamy do „przydomowych” kubłów. Do worków oraz „dzwonków” śmieci posegregowane- ich kolory odpowiadają powyższej instrukcji.

– Wszyscy chcemy by nasze miejscowości były uporządkowane i zadbane. Każdy mieszkaniec gminy ma przecież realny wpływ na to, jak wygląda jego najbliższe otoczenie- mówi burmistrz Krystian Kosztyła. – Dlatego nie bądźmy bierni i reagujmy na wszystkie akty zaśmiecania środowiska, w którym żyjemy. Niestety do magistratu napływają ciągle skargi, że w najbliższym otoczeniu, na terenach zielonych, przy miejscach do segregacji odpadów, co gorsze przy placach zabaw, mieszkańcy pozbywają się nieczystości, również fekaliów zwierząt. Wiosna to dobry czas na zmiany, porządki i refleksje. Zadbajmy razem o czystość naszej gminy- apeluje burmistrz.

W ramach „wiosennych porządków”, z początkiem marca br. ścinawski samorząd organizował zbiórkę elektrośmieci, natomiast w dniach 8-12 kwietnia, zaplanował zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Szczegółowy harmonogram oraz plan odbioru zostaną opublikowane w najbliższych dniach.