AktualnośćiGmina Ścinawa

Wykonawca wyprzedził harmonogram (FOTO)

W marcu br. ruszyły prace budowlane przy nowej świetlicy wiejskiej w Parszowicach. Budynek pnie się do góry, roboty postępują: – Wyciągnęliśmy już ściany nośne i działowe, prace przebiegają sprawnie, bez zakłóceń, niebawem zamontowana zostanie więźba dachowa z gotowych wiązarów- tłumaczy Andrzej Korzeniowski z firmy „AK-Bud” Zakład Budowlany, która wygrała przetarg i realizuje inwestycję.

Nowoczesny i energooszczędny budynek powstaje w ramach programu remontów, modernizacji i budowy nowych świetlic wiejskich, który ścinawski samorząd wdrożył w 2015 roku i z powodzeniem, konsekwentnie realizuje. W minionych latach inwestycje związane z budynkami użyteczności publicznej w poszczególnych sołectwach wspierał finansowo powiat lubiński, jednak najprawdopodobniej, z uwagi na nieplanowane wcześniej obciążenie kosztami oświatowymi, dotacji na ten cel w bieżącym roku nie przekaże.
– Po wcześniejszych konsultacjach z radą sołecką, panią sołtys Edytą Hajduk i radnym Edwardem Sitarskim uznaliśmy, że w Parszowicach należy wybudować całkiem nowy budynek, dostosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych oraz przyjazny środowisku, tym bardziej, że udało nam się pozyskać w 2017 roku odpowiedni na taką inwestycję teren. Świetlica ma służyć lokalnej społeczności, a stary obiekt nie do końca spełniał swoje funkcje, stwarzał pewne bariery, które utrudniały korzystanie z niego- tłumaczy burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.

Prace ruszyły w marcu, natomiast 29 kwietnia budowlańcy planują rozpocząć montaż więźby dachowej! Nowa świetlica, to niemal bliźniaczy obiekt wybudowanego wcześniej w sołectwie Przychowa, budynek w Parszowicach różni się jednak umiejscowieniem tarasu zewnętrznego.

Sam zakres realizowanego obecnie przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. budowę świetlicy;
2. budowę kanalizacji sanitarnej;
3. budowę przyłącza wody;
4. budowę linii energetycznej wewnętrznej;
5. oświetlenie terenu;
6. zagospodarowanie terenu, budowę parkingu;
7. budowę dojazdu;
8. wykonanie ogrzewania poprzez zewnętrzną pompę ciepła powietrze-woda;
9. budowę ścieżek komunikacyjnych;
10. małą architekturę;
11. ogrodzenie terenu.

Umowny termin ukończenia inwestycji określono na listopad br., natomiast całkowity koszt zadania to kwota: 1.577.580,18 zł.

Przypomnijmy, że w sąsiedztwie obecnie budowanej świetlicy, pod koniec ubiegłego roku gmina Ścinawa wykonała m.in. nowy plac zabaw oraz siłownię plenerową- wkomponowane w kompleksowo zaprojektowaną wcześniej przestrzeń. Obiekty te zrealizowano z udziałem pozyskanej z Ministerstwa Sportu i Turystki dotacji na tzw. Otwarte Strefy Aktywności (w skrócie OSA)- pisaliśmy o tym TUTAJ.

Aktualne zdjęcia z inwestycji:

Wizualizacje: