AktualnośćiGmina Ścinawa

Bezpłatne kursy językowe i komputerowe

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach w ramach projektu: „Znajomość języków i obsługi komputera furtką do większych szans na rynku pracy”, realizowanych w ramach podpisanej pomiędzy Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego a SEVERN Sp. z o. o., umowy numer RPDS.10.03.00-02-0014/17 o dofinansowanie realizacji projektu, w ramach działania 10.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Spotkanie organizacyjne dla mieszkańców z gminy Ścinawa odbędzie się w poniedziałek 20 maja o godzinie 17:30 w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie. Więcej informacji: TUTAJ.