AktualnośćiNews

Wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu zgodnie z Uchwałą Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r., zarządził wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych, które odbędą się 28 lipca 2019 r. w godzinach od 8.00 do 18.00.

Zgodnie z przyjętym terminarzem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, który stanowi załącznik do Uchwały Nr 2/2019, najpóźniej do 17 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, pokój nr 1, zostanie udostępniony do wglądu spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej.

Lokal wyborczy Okręgowej Komisji Wyborczej, będzie miał siedzibę w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, przy ul. Kościuszki 1, w pracowni artystycznej.

Ponadto, najpóźniej do dnia 5 lipca 2019 r., istnieje możliwość zgłaszania i rejestrowania kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, pod adresem www.izbarolnicza.pl.