AktualnośćiGmina Ścinawa

Zmiany cen za wodę i ścieki

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z decyzją wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 23 maja 2018 r., zatwierdzającą taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Ścinawa, od dnia 11 czerwca 2019 r. nastąpi zmiana cen za dostarczaną wodę i opłat za ścieki odprowadzane do kanalizacji. Nowa cena wody netto: 4,03 zł za m³, nowa cena za ścieki netto: 6,94 zł za m³.