Sport, nauka i zabawa

W środę 12 czerwca br. na terenach zielonych „Wieloryb” w Lubinie odbyły się V Powiatowe Mistrzostwa Nordic Walking Osób Niepełnosprawnych. Zawody zostały zorganizowane przez Fundację Przystań w Ścinawie oraz Starostwo Powiatowe w Lubinie. W mistrzostwach wzięło udział 100 osób!

Na trasie rywalizowali ze sobą uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej „Uśmiech” oraz uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie, pochodzący z powiatu lubińskiego. Zawody odbyły się w 6 kategoriach:

na dystansie 1000 m dla kobiet i mężczyzn,
na dystansie 700 m dla dziewcząt i chłopców w przedziale wiekowym klas: I-IV szkoły podstawowej,
na dystansie 750 m dla dziewcząt i chłopców w przedziale wiekowym klas: V-VIII szkoły podstawowej.

Uczestnicy WTZ „Uśmiech” byli odpowiednio klasyfikowani, zgodnie z indywidualnymi możliwościami ruchowymi. Zwycięzcy otrzymali nagrody i medale pamiątkowe, a grupy zorganizowane zostały uhonorowane pucharami i dyplomami. – Realizacja projektu pozwoliła zaktywizować osoby niepełnosprawne, wpłynęła na pozytywną zmianę zachowań i postrzegania swojej niepełnosprawności – relacjonuje Weronika Czarna z WTZ „Uśmiech”. – Dzięki takim formom aktywności niepełnosprawni nabywają nowe umiejętności, stają się zaradniejsi, potrafią funkcjonować w grupie, lepiej komunikują się z otoczeniem i są pozytywniej odbierani przez społeczeństwo – dodaje.

To kolejny projekt zrealizowany przez WTZ, impreza udała się znakomicie, ale nie mogło być inaczej, skoro za jej organizacje odpowiedzialni byli ludzie, którym „uśmiech” towarzyszy zawsze, a nie tylko w nazwie warsztatów.