Szacowanie strat – informacja dla rolników

W dniach 17-18 lipca 2019 r. Komisja klęskowa powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego będzie szacowała straty w uprawach, spowodowane klęską suszy. Szacowane będą wyłącznie straty w uprawach znajdujących się obecnie na polach. Komisja pracowała będzie w składzie: Renata Matuszczak (przewodnicząca), Kamil Chomiński, Franciszek Baranowski, Maceij Marek, Kami, Dulemba, Urszula Znamirowska. Poniżej zarządzenie wojewody dolnośląskiego w sprawie powołania komisji.