AktualnośćiGmina Ścinawa

Dotacja na doposażenie świetlicy

Marszałek Województwa Dolnośląskiego przyznał środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2019 r., finansowanego z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Dziś w Chocianowie odbyło się uroczyste spotkanie, Cezary Przybylski przekazał reprezentantom lokalnych samorządów promesy na zaplanowane do realizacji w bieżącym roku zadania. Gmina Ścinawa, którą na spotkaniu z marszałkiem reprezentowali: skarbnik Marzena Dawedowska oraz dyrektor Departamentu Rozwoju Dariusz Stasiak, wnioskowała o środki na doposażenie oddanej do użytku w 2018 roku świetlicy w Przychowej, na ten cel otrzymała 14.212,00 zł.

Co prawda udzielone wsparcie zatwierdzone zostało już 19 czerwca, kiedy to sejmik podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie, jednak dopiero teraz udzielane są promesy i podpisywane umowy z poszczególnymi gminami. Projekt polega na doposażeniu oddanej do użytku w ubiegłym roku nowej świetlicy wiejskiej w Przychowej.

Ścinawski samorząd regularnie składa wnioski o udzielenie dotacji w ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi”. – Zawsze znajdzie się zadanie, pomysł, który można zrealizować z udziałem zewnętrznego wsparcia. Choć środki przyznawane w konkursie nie są może największe jakie pozyskujemy, ale cenimy każdą pomoc i złotówkę, szczególnie jeżeli ma ona charakter bezzwrotnej dotacji – mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.

W poprzednich latach gmina Ścinawa, z udziałem pozyskanych w konkursie środków, realizowała następujące zadania:
1. Zagospodarowanie miejsca zielonego w Dąbrowie Środkowej poprzez budowę i wyposażenie placu zabaw – kwota dofinansowania 30.000,00 zł.
2. Dostawa i montaż trybun na obiekty rekreacyjno-sportowe w Dziewinie i Wielowsi – kwota dofinansowania 30.000,00 zł.
3. Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Środkowej – kwota dofinansowania 30.000,00 zł.
4. Wsparcie aktywności mieszkańców poprzez remont świetlicy wiejskiej w Turowie – kwota dofinansowania 25.000,00 zł.