AktualnośćiGmina Ścinawa

Blisko 400 tys. zł od gminy na remonty i modernizacje! (FOTO)

19 spośród 27 złożonych ofert w ramach ogłoszonego przez Gminę Ścinawa konkursu na remonty i modernizacje budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych spełniło wymogi formalne i oferenci otrzymają od samorządu finansowe wsparcie na zaplanowane inwestycje. Łącznie na nagrody przekazano 393.750,00 złotych.

Do konkursu przystąpiły: spółdzielnie, wspólnoty oraz prywatni właściciele posesji z terenu gminy, którzy chcieli skorzystać ze środków przeznaczonych na poprawę wizualnej przestrzeni publicznej. Jury w składzie: Krystian Kosztyła (burmistrz Ścinawy), Julitta Chmiel-Sobieralska (architekt) oraz Przemysław Linda (kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w ścinawskim urzędzie), zapoznało się z pracami oraz uzupełnieniami, do których wezwani zostali oferenci. Kapituła uznała, że 19 wniosków o dofinansowanie spełnia formalne wymogi i wpisuje się w ideę konkursu.

Z samej Ścinawy zakwalifikowanych zostało 14 obiektów, przy których planowane inwestycje wsparto łączną kwotą w wysokości 375.000,00 zł. Nagrody przeznaczone będą na budynki pod adresami:
– ul. Lipowa 17; wykonanie nowej elewacji i pokrycia dachowego wraz z kominami i rynnami; przyznana kwota: 31.250,00 zł
ul. Ogrodowa 12; wymiana pokrycia dachowego wraz z kominami, rynnami i docieplenie budynku; przyznana kwota: 15.625,00 zł
ul. Kościuszki 2/1; wykonanie nowej elewacji; przyznana kwota: 15.625,00 zł
ul. Kościuszki 20; wykonanie nowej elewacji; przyznana kwota: 15.625,00 zł
ul. Lubińska 11; wymiana pokrycia dachowego wraz z kominami, rynnami; przyznana kwota: 15.625,00 zł
– ul. Mickiewicza 20; wymiana pokrycia dachowego wraz z kominami, rynnami; przyznana kwota: 31.250,00 zł
– ul. Mickiewicza 18; wymiana pokrycia dachowego wraz z kominami, rynnami; przyznana kwota: 31.250,00 zł
– ul. Lipowa 12; wymiana pokrycia dachowego wraz z kominami, rynnami; przyznana kwota: 15.625,00 zł
– ul. Jana Pawła II 6; wykonanie nowej elewacji na stronie zachodnio-południowej; przyznana kwota: 31.250,00 zł
– ul. Plac Zjednoczenia 8; docieplenie fundamentów budynku; przyznana kwota: 31.250,00 zł
– ul. Batorego 16; wykonanie nowej elewacji, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, pokrycia dachowego, docieplenie budynku; przyznana kwota: 31.250,00 zł
– ul. Kościuszki 12; wykonanie nowej elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego wraz z kominami, rynnami, parapetów, balustrad, docieplenie budynku; przyznana kwota: 31.250,00 zł
– ul. Przyjaciół Żołnierza 1; wykonanie nowej elewacji, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, docieplenie budynku: dachu i ścian; przyznana kwota: 62.500,00 zł
– ul. Grunwaldzka 10; wykonanie nowej elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; przyznana kwota: 15.625,00 zł

Z terenu gminnych wsi zakwalifikowanych zostało 5 obiektów, przy których planowane inwestycje wsparto łączną kwotą w wysokości 18.750,00,00 zł. Nagrody przeznaczone będą na budynki pod adresami:
Krzyżowa 22; wykonanie nowej elewacji i parapetów, docieplenie budynku; przyznana kwota: 3.125,00 zł
Krzyżowa 24; wykonanie elewacji i parapetów, docieplenie budynku; przyznana kwota: 6.250,00 zł
Jurcz 11; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; przyznana kwota: 3.125,00 zł
Parszowice 11/1; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; przyznana kwota: 3.125,00 zł
Parszowice 11/2; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; przyznana kwota: 3.125,00 zł

Jak wynika z powyższego zestawienia, zakładane, a w niektórych przypadkach rozpoczęte już remonty, w większości, dotyczą prac związanych z elewacjami i dachami. Mieszkańcy chcą także wymieniać stolarkę okienną i drzwiową oraz docieplać budynki.

Wszyscy zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznanych nagrodach, niebawem Gmina Ścinawa podpisze z nimi umowy na realizację zadań, w których określone zostaną terminy zakończenia prac.

– Cieszę się, że konkurs spotkał się z tak dużym zainteresowaniem mieszkańców. Zależało nam, by jak najwięcej osób skorzystało z samorządowej pomocy, dlatego przesunęliśmy formalne rozstrzygnięcie aż o 2 miesiące, aby dać szansę na uzupełnienia. Na remontach obiektów skorzystają sami mieszkańcy zwycięskich posesji, ale także otoczenie, bo dzięki zaplanowanym, a w niektórych przypadkach już prowadzonym pracom, poprawi się przestrzeń publiczna naszego miasta i gminnych wsi. Nagrodzeni już niebawem zostaną zaproszeni do Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa w celu podpisania umów, wówczas przekazane zostaną im również symboliczne czeki – podsumowuje burmistrz Krystian Kosztyła.

Ścinawski samorząd planuje w przyszłym roku organizację kolejnego konkursu.

Wcześniej o przedmiotowym konkursie pisaliśmy: TUTAJ.

Obiekty ze Ścinawy, których modernizację wspiera samorząd:

 

 

 

Obiekty z gminnych wsi, których modernizację wspiera samorząd: