Powstaje projekt infrastruktury drogowej dla osiedla

Firma BS-Projekt Paweł Brucko-Stempkowski z Wrocławia opracuje kompletną dokumentację projektową wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem budowlanym i aktualnymi przepisami dokumentami formalno-prawnymi oraz uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji dla zadania pn.: „Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Klasztornym”. W przyszłości projektant sprawował będzie także nadzór nad zadaniem, w trakcie jego realizacji. Gmina Ścinawa umowę w powyższym zakresie zawarła 23 października br.

Teren, którego dotyczy przygotowywana dokumentacja, zlokalizowany jest w obrębie ulic: Mickiewicza, Klasztornej, Karmelickiej, Jazuickiej, Dominikańskiej, Salezjańskiej, Franciszkańskiej, Benedyktyńskiej, Cysterskiej, Bonifrackiej oraz Wołowskiej w Ścinawie.

Zakres opracowywanych dokumentów obejmuje w szczególności projekty w branżach:
1. drogowej (chodniki, drogi, wzdłuż ul. Klasztornej również ścieżka rowerowa),
2. instalacji elektrycznych – oświetlenie drogowe,
3. instalacji sanitarnych – odwodnienie dróg.

Za wykonanie dokumentacji strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 141.450,00 zł. Kompletny projekt wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zostanie wykonany w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że terminy uzyskania decyzji administracyjnych związanych z jego opracowaniem nie wliczają się do terminu realizacji przedmiotu umowy.

– Osiedle Klasztorne jest już prawie w stu procentach zabudowane i wymaga zajęcia się infrastrukturą drogową, o co zresztą od dłuższego czasu zabiegają mieszkańcy. Od 2015 roku cyklicznie prowadzimy tam prace utrzymaniowe, mające na celu poprawę przejezdności, są to jednak działania doraźne. Wreszcie w bieżącym roku udało się w budżecie znaleźć odpowiednie środki i podpisać umowę na realizację dokumentacji projektowej, która pozwoli oszacować koszty niezbędne do poniesienia w celu kompleksowej budowy infrastruktury. Możemy powiedzieć, że właśnie zainicjowaliśmy inwestycję drogową i stawiamy pierwszy krok do jej realizacji – podsumowuje burmistrz Kosztyła.