AktualnośćiGmina Ścinawa

Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę drogi do Dziewina!

Gmina Ścinawa poinformowała o wynikach przetargu na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1238D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 292 do końca wsi Dziewin – Etap I”. Tak naprawdę chodzi o odcinek blisko 1,5 km dojazdu do tej miejscowości. W drugim postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, przeprowadzonym na realizację przedmiotowej inwestycji, wpłynęło 6 ofert, spośród których najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia. Na mocy zawartego wcześniej porozumienia ścinawski samorząd będzie pełnił funkcję inwestora zastępczego, reprezentując powiat lubiński, który pozyskał na zadanie ponad 1 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

Etap I inwestycji zakłada przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej na odcinku dokładnie 1320 metrów, w istniejącym pasie drogowym, zgodnie z opracowaną dokumentacją. W terminie do 31 sierpnia przyszłego roku powstanie więc zupełnie nowy dojazd do Dziewina: od skrzyżowania z drogą wojewódzką 292 do boiska na początku wsi.

(możliwe powiększenie)

Powiat lubiński, w uzgodnieniu ze ścinawskim samorządem, wystąpił w kwietniu br. o wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych dla opisywanego zadania. We wrześniu Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu podał listę gmin i powiatów, którym zostało przyznane wsparcie. Na 31. miejscu zamieszczono zadanie opisane jako: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1238D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 292 do końca wsi Dziewin – Etap I”, z kwotą dotacji na poziomie 1.073.340,00 zł.

– Nie ulega wątpliwości, że powiatowa droga do Dziewina wymaga kompleksowej przebudowy. Prowadzone dotychczas działania naprawcze były doraźne i nie rozwiązywały problemów z nawierzchnią oraz szerokością jezdni. Starostwo pozyskało na wskazany przez naszą gminę odcinek środki zewnętrzne. Warto nadmienić, że dysponujemy już gotowym projektem budowlanym na całość powiatówki, która przebiega przez wieś, ale aktualnie realizowana będzie tylko część w obszarze niezabudowanym, nieobjęta projektem kanalizacji. Zatem do końca przyszłorocznych wakacji, a jeżeli warunki pogodowe pozwolą to wcześniej, powstanie blisko 1,5 km zupełnie nowej drogi dojazdowej do Dziewina – informuje burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.

Umowa z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Transportowo-Budowlanym Sp. z o.o. z Wrocławia zostanie podpisana już na początku grudnia br.

W trakcie realizacji inwestycji to ścinawski samorząd współpracował będzie z wykonawcą, pełniąc nadzór nad robotami. Dokładnie na tej samej zasadzie prowadzono w minionym roku przebudowę ulicy Legnickiej w Ścinawie, wówczas formalnie to powiat lubiński, jako beneficjent rządowej dotacji, płacił i finansował zadanie, ale inwestorem zastępczym była gmina.

To nie koniec dobrych informacji dotyczących inwestycji na drogach powiatowych przebiegających przez gminę Ścinawa, albowiem lubińskie starostwo rozstrzygnęło już przetargi na generalne remonty innych dwóch odcinków jezdni: w Tymowej, gdzie w centrum miejscowości nową nawierzchnię asfaltową zyska 1 km drogi, a także pomiędzy wsiami Miłosna i Redlice, tam również położony będzie nowy asfalt na długości 2,5 km. O tych nadzorowanych i realizowanych przez powiat lubiński zadaniach w szczegółach poinformujemy niebawem.