AktualnośćiGmina Ścinawa

UWAGA: Udział w programie „Czyste Powietrze” jest bezpłatny!

Przypominamy, że na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Ścinawa a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w ścinawskim urzędzie działa punkt obsługi mieszkańców w ramach programu „Czyste Powietrze”. Na miejscu przeszkoleni pracownicy udzielają szczegółowych informacji dotyczących w/w programu oraz pomagają zainteresowanym w wypełnianiu wniosków. Uwaga: za pomoc w przygotowaniu wniosków oraz ich złożenie nie są pobierane żadne opłaty i prowizje.

– Dotarły do nas sygnały od mieszkańców, że działają firmy, które pomagają złożyć wnioski o dotacje do WFOŚiGW i pobierają za to prowizje, obiecując skuteczność w działaniu. Po kilku miesiącach okazuje się jednak, że wnioski nie są uwzględniane i zainwestowane pieniądze przepadają. Jeszcze raz podkreślę, że pomoc i fachowe porady, które oferują pracownicy urzędu są bezpłatne – mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.

Punkt obsługi mieszkańców w ramach programu „Czyste Powietrze” działa w miejscowym urzędzie od września bieżącego roku. Dotychczas z porad skorzystało kilkudziesięciu petentów, z czego 10 mieszkańców złożyło wnioski o dofinansowanie. Proces decyzyjny w przypadku tego rządowego programu trwa 4 miesiące, więc niebawem poznamy pierwsze decyzje. Sama procedura składania dokumentów nie jest skomplikowana, a przeszkolony personel pomaga w kompleksowy sposób przygotować wymagane dokumenty.

Poniżej przypominamy szczegóły i kryteria odnoszące się do programu „Czyste Powietrze”:

O dofinansowanie mogą ubiegać się mieszkańcy gminy Ścinawa, spełniający wymogi programowe w zależności od tego, na co chcą uzyskać dofinansowanie. Wysokość dotacji uzależniona jest od dochodu na 1 członka gospodarstwa domowego.
Pierwsze poniesione koszty inwestycji nie mogą być dokonane przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
Oprócz wymiany pieca można starać się o dofinansowanie na:
– termomodernizację czyli ocieplenie budynku,
– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
– modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
– instalację paneli solarnych lub fotowoltaicznych (wyłącznie w kredycie preferencyjnym).

W przypadku wymiany pieców na kotły na paliwo stałe typu ekogroszek – piec musi być min. 5 klasy energetycznej oraz posiadać certyfikat z laboratorium badawczego kotłów i urządzeń grzewczych. Przy wymianie pieców na gaz lub pelet, bądź OZE (pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne), wspomniane certyfikaty nie są wymagane.
Punkt obsługujący mieszkańców w ramach programu „Czyste Powietrze” działa w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa. Zainteresowanych uzyskaniem wsparcia mieszkańców zapraszamy do biura nr 27 na II piętrze.

Ponadto Ścinawa, w porozumieniu z Lubinem, Chocianowem, Prochowicami i Rudną, jako lider partnerstwa złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek o dotację na projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej. Po ewentualnym, pozytywnym rozstrzygnięciu, którego możemy spodziewać się w najbliższych tygodniach, mieszkańcy m.in. gminy Ścinawa, będą mogli uzyskać granty (dofinansowanie) na modernizację systemów grzewczych, w tym na wymianę pieców na gazowe – da to kolejną możliwość, obok programu „Czyste Powietrze”, uzyskania wsparcia w przedmiotowym zakresie. W tym przypadku wartość dofinansowania może wynosić maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie nie będzie natomiast zależało od dochodów na 1 członka gospodarstwa domowego. Uwaga: dotacji nie będą podlegały piece na ekogroszek. O rozstrzygnięciu wniosku złożonego przez ww. samorządy poinformujemy w najbliższym możliwym terminie.