AktualnośćiGmina Ścinawa

W roku 2019 mniej o 121 mieszkańców

Na koniec 2019 roku miasto i gmina Ścinawa liczyła 9396 mieszkańców stałych, a więc o 121 osób mniej, niż rok wcześniej. Zapraszamy na krótkie podsumowanie demograficzne naszej lokalnej społeczności.

Wykaz mieszkańców zameldowanych na stałe w mieście Ścinawa oraz poszczególnych wsiach gminy (stan na 31 grudnia 2019 r.):

Ścinawa – 5186, mniej o 74 osoby w stosunku do roku 2018
Buszkowice – 141, mniej o 4 osoby w stosunku do roku 2018
Chełmek Wołowski – 96, mniej o 5 osób w stosunku do roku 2018
Dąbrowa Dolna – 47, mniej o 2 osoby w stosunku do roku 2018
Dąbrowa Środkowa – 70, mniej o 2 osoby w stosunku do roku 2018
Dębiec – 110, tyle samo osób co w roku 2018
Dłużyce – 142, mniej o 1 osobę w stosunku do roku 2018
Dziesław – 290, mniej 4 o osoby w stosunku do roku 2018
Dziewin – 135, więcej o 1 osobę w stosunku do roku 2018
Grzybów – 78, więcej o 1 osobę w stosunku do roku 2018
Jurcz – 148, mniej o 2 osoby w stosunku do roku 2018
Krzyżowa – 147, tyle samo osób co w roku 2018
Lasowice – 231, więcej o 10 osób w stosunku do roku 2018
Parszowice – 419, mniej o 1 osobę w stosunku do roku 2018
Przychowa – 167, więcej o 6 osób w stosunku do roku 2018
Redlice – 153, mniej o 2 osoby w stosunku do roku 2018
Ręszów – 243, mniej o 7 osób w stosunku do roku 2018
Sitno – 86, więcej o 4 osoby w stosunku do roku 2018
Turów – 208, mniej o 5 osób w stosunku do roku 2018
Tymowa – 776, mniej o 7 osób w stosunku do roku 2018
Wielowieś – 287, mniej o 8 osób w stosunku do roku 2018
Zaborów – 236, mniej o 19 osób w stosunku do roku 2018

W przypadku miejscowości wiejskich największy spadek liczby mieszkańców odnotowano w Zaborowie (mniej o 19 osób) i Wielowsi (mniej o 8 osób), z kolei największy przyrost zewidencjonowano w Lasowicach (więcej o 10 osób) oraz Przychowej (więcej o 6 osób). W mieście Ścinawa liczba mieszkańców spadła o 74 osoby.
* Dodatkowo w 2019 roku czasowo zameldowanych w gminie Ścinawa zostało 163 mieszkańców, w tym 112 w samym mieście.

W gminie Ścinawa zameldowano 76 dzieci, które urodziły się w 2019 roku. Co ciekawe na świat przyszło 38 dziewczynek i 38 chłopców. Zmarło natomiast 117 mieszkańców, a więc bilans demograficzny jest ujemny (minus 41 osób). Do tego należy dodać, aż 80 mieszkańców, którzy wymeldowali się z pobytu stałego w naszej gminie – to razem daje o 121 osób mniej w odniesieniu do roku 2018.

Zawartych zostało 43 śluby, w tym 20 cywilnych. Odnotowano 16 rozwodów.