Rodzice zastępczy potrzebni od zaraz

W pieczy instytucjonalnej w powiatach lubińskim, głogowskim, polkowickim, legnickim i mieście Legnicy przebywa około 300 porzuconych i osieroconych dzieci. Prawie 40 z nich to maluchy poniżej 7. roku życia i to właśnie im trzeba jak najszybciej znaleźć rodziców zastępczych. Pomóc w tym ma rozpoczęta właśnie kampania społeczna „Mie(dź) rodzinę”, do której przyłączył się również powiat lubiński.

Celem tej kampanii jest nie tylko znalezienie kandydatów na rodziców, ale też zmiana wizerunku rodzicielstwa zastępczego na terenie Zagłębia Miedziowego.

– Mieć rodzinę, to marzenie każdego dziecka, dlatego wszystkich zainteresowanych zapraszam do naszej jednostki organizacyjnej Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej, która mieści się w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej. Tam uzyskacie państwo wszelkie informacje, jak zostać rodzicem zastępczym i stworzyć dom dla potrzebujących dzieci – mówi Adam Myrda, starosta lubiński.

Bohaterami kampanii „Mie(dź) rodzinę” są Państwo Stefańscy z powiatu lubińskiego, którzy opiekują się dziewięciorgiem dzieci, a także inne rodziny zastępcze z Zagłębia Miedziowego. Spot, w którym wzięli udział, zatytułowany „Pierwsze (u)rodziny” można obejrzeć już na YouTube.

W ramach projektu powstała również strona internetowa www.miedzrodzine.pl, na której można znaleźć praktyczne informacje na temat pieczy zastępczej, historie rodzin zastępczych czy formularz zgłoszeniowy dla potencjalnych kandydatów.

Jak podkreśla Barbara Rajkowska, dyrektor krajowy Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce: – Tylko dzięki stałej i bezpiecznej relacji dziecko zbuduje prawidłowe więzi, nabierze poczucia własnej wartości i rozwinie swój prawdziwy potencjał. Z tego powodu w życiu opuszczonych i osieroconych dzieci tak ważna jest rodzinna forma opieki zastępczej.

Ponadto, jak alarmuje Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, społeczny partner akcji, obserwowany jest kryzys rodzicielstwa zastępczego, a liczba rodzin zastępczych dramatycznie maleje. Szacuje się, że ponad 72 tysiące polskich dzieci pozbawionych jest opieki rodzicielskiej, a jedna piąta z nich przebywa w instytucjonalnych formach opieki, takich jak domy dziecka.

– Z naszych doświadczeń wynika, że barierą dla tych, którzy rozważają rodzicielstwo zastępcze jest nie tylko obawa przed tym czy sprostają obowiązkom, czy będą mieli niezbędne wsparcie, ale także niekorzystny wizerunek rodziców zastępczych kreowany przez media. O rodzicielstwie zastępczym najgłośniej mówi się w momencie kryzysowych sytuacji. Ten zawód nie ma tzw. dobrej prasy i nie cieszy się społecznym poważaniem. Dlatego potrzeba lokalnej kampanii na temat rodzicielstwa zastępczego jest tak ogromna – mówi Rajkowska.

Partnerem głównym, finansującym kampanię społeczną „Mie(dź) rodzinę” jest Fundacja KGHM, a partnerami wspierającymi: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, CCC i Piast Group. Merytoryczną opiekę nad projektem sprawuje Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, a partnerami zaangażowanymi w realizację działań związanych z kampanią są: miasto Legnica oraz powiaty: lubiński, legnicki, polkowicki i głogowski.

O akcji również w Telewizji Regionalnej:

Źródło: lubin.pl