AktualnośćiGmina Ścinawa

Trwa przebudowa drogi do Dziewina (FOTO)

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia przystąpiło do realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1238D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 292 do końca wsi Dziewin – etap I”. Fragment o długości blisko 1,5 km, na którym prowadzone są roboty budowlane został zamknięty dla ruchu, a do wsi można bez problemu dojechać wyrównaną i częściowo utwardzoną drogą gruntową. Na mocy zawartego wcześniej porozumienia ścinawski samorząd pełni funkcję inwestora zastępczego, reprezentując powiat lubiński, który pozyskał pod koniec minionego roku na przedmiotowe zadanie ponad 1 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

– Kiedy wykonawca przystąpił do przebudowy ruch odbywał się jednym pasem drogi powiatowej, ale było to rozwiązanie uciążliwe dla podróżujących, bo do dyspozycji pozostawiono im bardzo wąski fragment asfaltu. W końcu przeniesiono ruch na drogę gruntową, która po wyrównaniu spełnia swoją funkcję, a do wsi bez problemu dojeżdża choćby autobus i spokojnie mijają się na niej dwie ciężarówki – relacjonuje Mariusz Mostowski, radny Rady Miejskiej, mieszkaniec Dziewina.

Alternatywna droga:

Etap I inwestycji zakłada przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej na odcinku dokładnie 1320 metrów, w istniejącym pasie drogowym, zgodnie z opracowaną dokumentacją. Najpóźniej do 31 sierpnia br. powstanie więc zupełnie nowy dojazd do Dziewina: od skrzyżowania z drogą wojewódzką 292 do boiska na początku wsi.

– Wiadomo, że przebudowa jedynej drogi asfaltowej do naszej wsi wiąże się z pewnymi utrudnieniami dla mieszkańców. Potrwają one tylko kilka miesięcy, więc nie ma co narzekać, bo będziemy mieli porządną drogę, która posłuży na lata lokalnej społeczności – zaznacza Mariusz Mostowski.

Warto przypomnieć, że powiat lubiński, w uzgodnieniu ze ścinawskim samorządem, wystąpił w kwietniu br. o wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych dla opisywanego zadania. We wrześniu Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu podał listę gmin i powiatów, którym zostało przyznane wsparcie. Na 31. miejscu zamieszczono zadanie opisane jako: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1238D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 292 do końca wsi Dziewin – etap I”, z kwotą dotacji na poziomie 1.073.340,00 zł.

– Nie ulega wątpliwości, że powiatowa droga do Dziewina wymagała kompleksowej przebudowy, podobnie jak wiele innych dróg na terenie naszej gminy i miasta. Zapewniam, że widzimy te potrzeby i systematycznie, tak jak w tym przypadku w porozumieniu z zarządcą, inicjujemy, ale także staramy się realizować w ramach naszych właściwości, tak bardzo potrzebne inwestycje drogowe. Dodam, że w bieżącym roku wyremontowany zostanie i zyska nową nawierzchnię kilometr drogi w centrum wsi Tymowa oraz ponad dwa kilometry jezdni pomiędzy Miłosną, a Redlicami – komentuje burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.

W trakcie realizacji inwestycji w Dziewinie, to ścinawski samorząd współpracował będzie z wykonawcą, pełniąc nadzór nad robotami. Dokładnie na tej samej zasadzie prowadzono w 2018 roku przebudowę ulicy Legnickiej w Ścinawie, wówczas formalnie to powiat lubiński, jako beneficjent rządowej dotacji, płacił i finansował zadanie, ale inwestorem zastępczym była gmina.
Obecnie wykonawca usuwa starą nawierzchnię, wcześniej wyczyścił i wyprofilował rowy oraz uporządkował pobocze.