AktualnośćiGmina Ścinawa

Projekt kanalizacji dla Redlic, Grzybowa i Jurcza

Ścinawski samorząd 15 stycznia br. ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Ścinawa – Redlice, Grzybów, Jurcz”. Oferty przyjmowane są do jutra, tj. do 24 stycznia. W ramach umowy wykonawca zobowiązany będzie do oddania projektów i uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji w terminie do 30 czerwca przyszłego roku. Planuje się, że rozpoczęcie budowy kanalizacji w wyżej wymienianych miejscowościach nastąpi po zakończeniu dużego, dofinansowanego rekordową kwotą 58 mln zł, zadania związanego z budową zupełnie nowej sieci sanitarnej dla aż 14 gminnych wsi. Dopiero po skanalizowaniu Wielowsi oraz Zaborowa rozpoczną się prace w Redlicach, Grzybowie i Jurczu, przewiduje się, że nastąpi to w 2023 roku.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części i obejmuje następujący zakres:

– Usługa zaprojektowania systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Redlice. Zakres obejmuje miejscowość Redlice wraz rurociągiem tłocznym do wcześniej skanalizowanej miejscowości Wielowieś;

– Usługa zaprojektowania systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzybów. Zakres obejmuje miejscowość/przysiółek Grzybów wraz z rurociągiem tłocznym do wcześniej skanalizowanej miejscowości Zaborów;

– Usługa zaprojektowania systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jurcz. Zakres obejmuje miejscowość Jurcz wraz z rurociągiem tłocznym do wcześniej skanalizowanej miejscowości Zaborów. Ponadto w ramach zlecenia ma być także zaprojektowana przebudowa drogi wojewódzkiej w obrębie wsi Jurcz.

– Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Redlice, Grzybów i Jurcz to kolejne ważne zadanie, które w najbliższych latach będziemy realizować. Z przyczyn formalnych inwestycja nie mogła zostać ujęta w ogromnym przedsięwzięciu zatytułowanym „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, na które samorząd pozyskał rekordowe, bezzwrotne wsparcie w kwocie 58 mln zł – tłumaczy burmistrz Krystian Kosztyła. – Dlatego, jak już wcześniej zapowiadaliśmy, zlecamy wykonanie odrębnego zadania, które docelowo pozwoli skanalizować trzy ostatnie wsie, a przez to całą gminę. Należy dodać, że oprócz budowy nowej sieci sanitarnej, przewidujemy również przebudowę infrastruktury drogowej. Staramy się reagować i realizować potrzeby wszystkich mieszkańców, jednak według pewnej chronologii, kanalizacja obszarów wiejskich to największa inwestycja w historii ścinawskiego samorządu, która bez wątpienia przełoży się na poprawę warunków bytowych i komfort życia naszej społeczności – dodaje szef lokalnego samorządu.