Nowoczesna świetlica w Parszowicach otwarta! (FOTO)

Od marca ubiegłego roku trwały prace przy budowie nowej świetlicy wiejskiej w Parszowicach. Po 9 miesiącach powstał długo wyczekiwany przez lokalną społeczność obiekt, który posłuży na lata. W miniony piątek przecięto symboliczną wstęgę, poświęcono budynek i udostępniono świetlicę mieszkańcom do użytku.

Oprócz mieszkańców Parszowic, na uroczyste otwarcie przybyli również przedstawiciele gminnych sołectw, radni Rady Miejskiej w Ścinawie, burmistrz, proboszcz parafii Wielowieś, dyrektor CTiK w Ścinawie. W rolę gospodarzy wcielili się: sołtys Edyta Hajduk oraz radny Edward Sitarski, to m.in. z ich inicjatywy zdecydowano o budowie nowej świetlicy, o czym zebranym przypomniał burmistrz Krystian Kosztyła: – Spotykamy się w pięknym i nowoczesnym budynku, który mam nadzieję, na długie lata posłuży lokalnej społeczności. Muszę przyznać, że w głównej mierze zdecydowaliśmy się na budowę całkiem nowej świetlicy, ponieważ tak naprawdę pani sołtys Edyta Hajduk i radny Edward Sitarski nie pozostawili nam wyboru. Walczyli o ten obiekt oraz swoich mieszkańców, którzy bez wątpienia zasługują i potrzebują odpowiedniego miejsca do organizacji ważnych wydarzeń, czy też zwykłych spotkań. Stara świetlica stwarzała pewne bariery, szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym, a nowa jest przyjazna ludziom oraz środowisku, dzięki zastosowanym w niej rozwiązaniom.

Głos zabrała również sołtys Edyta Hajduk, która w imieniu mieszkańców Parszowic podziękowała burmistrzowi i radnym za zorganizowanie środków na budowę świetlicy: – Cieszymy się, że mamy wreszcie ten obiekt. Serdecznie dziękujemy za przybycie na otwarcie, przede wszystkim jednak za zaangażowanie, by świetlica powstała. Jestem przekonana, że wszyscy korzystający będą o nią dbali, Parszowice długo na takie miejsce czekały, dlatego nie pozwolimy go niszczyć.

Inwestycję zrealizowała firma AK-Bud Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Korzeniowski z Dunkowej. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu, natomiast całkowity koszt zadania to kwota: 1.577.580,18 zł.

Nowa świetlica, to niemal bliźniaczy obiekt do wybudowanego wcześniej w sołectwie Przychowa, budynek w Parszowicach różni się jednak umiejscowieniem tarasu zewnętrznego oraz zagospodarowaniem terenu.

Zrealizowany przedmiotu zamówienia obejmował w szczególności:

1. budowę świetlicy;
2. budowę kanalizacji sanitarnej;
3. budowę przyłącza wody;
4. budowę linii energetycznej wewnętrznej;
5. oświetlenie terenu;
6. zagospodarowanie terenu, budowę parkingu;
7. budowę dojazdu;
8. wykonanie ogrzewania poprzez zewnętrzną pompę ciepła powietrze-woda;
9. budowę ścieżek komunikacyjnych;
10. małą architekturę;
11. ogrodzenie terenu.

Przypomnijmy, że w sąsiedztwie nowej świetlicy, pod koniec 2018 roku gmina Ścinawa wykonała m.in. plac zabaw oraz siłownię plenerową – wkomponowane w kompleksowo zaprojektowaną wcześniej przestrzeń. Obiekty te zrealizowano z udziałem pozyskanej z Ministerstwa Sportu i Turystki dotacji na tzw. Otwarte Strefy Aktywności (w skrócie OSA).