AktualnośćiGmina Ścinawa

Od 6 lutego nowe stawki za wodę i ścieki (WIDEO)

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie Sp. z o. o. informuje, że zgodnie z decyzją wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 7 stycznia 2020 roku, zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Ścinawa, od 6 lutego br. nastąpi zmiana ceny za dostarczaną wodę i opłat za ścieki odprowadzane do kanalizacji. Nowe stawki za m³: woda 4,97 zł brutto (dotychczas 4,35 zł – wzrost o 62 gr, czyli o około 14%), ścieki 8,10 zł brutto (dotychczas 7,50 zł – wzrost o 60 gr, to jest o 8%).

– Jeszcze w sierpniu minionego roku zakład zwrócił się do prezesa Wód Polskich o zatwierdzenie nowych stawek za wodę i ścieki. Zanim Państwowe Gospodarstwo Wodne podjęło decyzję w sprawie, blisko pół roku wnikliwie analizowało wszelkie koszty, jakie ponosimy zaopatrując mieszkańców w wodę i odbierając od nich ścieki. Należy podkreślić, że w procedurze ustalenia taryf uwzględniane są tylko i wyłącznie koszty działalności spółki związane z produkcją i dostarczaniem wody oraz odbiorem nieczystości płynnych. Niedawno prezes Wód Polskich zaakceptował naszą propozycję i przedstawioną kalkulację – wyjaśnia szef ZGK w Ścinawie Zbigniew Węgrzyn.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ścinawie prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie Sp. z o.o. przedstawił powody wprowadzanych podwyżek:

 

Treść komunikatu ZGK: