AktualnośćiGmina Ścinawa

Kończą przebudowę drogi do Dziewina (FOTO)

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia prowadzi ostatnie działania w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1238D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 292 do końca wsi Dziewin – etap I”. Drogowcy po wylaniu wszystkich warstw asfaltu utwardzają aktualnie pobocza i dokonują ostatnich poprawek na samej jezdni, później na całym przebudowanym fragmencie wprowadzą oznakowanie pionowe, a także namalują poziome, m.in. linie rozgraniczającą dwa pasy ruchu. Na mocy zawartego wcześniej porozumienia, ścinawski samorząd pełni funkcję inwestora zastępczego, reprezentując powiat lubiński, który pozyskał dofinansowanie na poziomie 60% wartości przedmiotowego zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość finalizowanych obecnie robót budowlanych to kwota 1.670.774,76 zł brutto.

Etap I inwestycji zakłada przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej na odcinku dokładnie 1320 metrów, w istniejącym pasie drogowym, zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją. Wykonawca ma czas na zrealizowanie zadania do 31 sierpnia br., jednak pogodowe warunki pozwoliły przebudować dojazd do Dziewina zdecydowanie szybciej i w najbliższych tygodniach przedsięwzięcie ma zostać zgłoszone do odbioru, a następnie, jeżeli inwestor i wszystkie służby nie będą miały zastrzeżeń, oddane do użytku.

– Już teraz zmodernizowany odcinek prezentuje się bardzo dobrze, jezdnia została poszerzona, co w połączeniu z nową i równą nawierzchnią bez wątpienia przełoży się na poprawę bezpieczeństwa i komfort jazdy dla wszystkich uczestników ruchu, którzy będą z nowej drogi korzystali. Wykonawca wyprofilował i udrożnił rowy odprowadzające wodę, utwardził pobocza, zbudował odpowiednie przepusty i zjazdy, by właściciele okolicznych pól nie mieli problemów z dojazdem – relacjonuje burmistrz Krystian Kosztyła.