AktualnośćiGmina Ścinawa

Gmina Ścinawa dla przedsiębiorców

Rada Miejska w Ścinawie na wniosek burmistrza podjęła dzisiaj uchwałę o zwolnieniu mikroprzedsiębiorców z terenu gminy Ścinawa z podatku od nieruchomości (gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zwolnienie, m.in. dla zakładów fryzjerskich oraz kosmetycznych, obejmuje okres 3 miesięcy, tj. 01. 04. 2020 r. do 30. 06. 2020 r.

– Złożony przeze mnie projekt uchwały, która w perspektywie ma pomóc lokalnym przedsiębiorcom przetrwać kryzys spowodowany pandemią koronawirusa, zyskał aprobatę radnych Rady Miejskiej w Ścinawie, za co serdecznie, w imieniu przedsiębiorców, im dziękuję. Pozostajemy do dyspozycji mieszkańców, którzy z powodu rządowych obostrzeń nie mogli świadczyć usług i ich sytuacja finansowa uległa radykalnemu pogorszeniu – mówi burmistrz Krystian Kosztyła.

Zwolnienie przysługuje przedsiębiorcy, który jest podatnikiem podatku od nieruchomości, na których prowadzana jest działalność gospodarcza w zakresie:
– usług fryzjerstwa,
– wszelkich usług kosmetycznych,
– zakwaterowania/noclegów,
– usług gastronomicznych,
– sprzedaży detalicznej kwiatów,
– usług związanych z poprawą kondycji fizycznej.

Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów z działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19 (koronawirusa). Zwolnienie od podatku od nieruchomości stanowi pomoc publiczną, o której mowa w Komunikacie Komisji „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (2020/C 91 I/01).

Podatnik wnioskujący o zwolnienie od podatku na mocy niniejszej uchwały zobowiązany jest do złożenia wraz z korektą deklaracji:
– oświadczenia o pogorszeniu płynności finansowej z powodu COVID-19;
– formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
Wszelkie druki/wzory dokumentów będą dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ścinawa – w zakładce „Podatki i opłaty”.
UWAGA: zgłoszenia o pogorszeniu płynności finansowej z powodu COVID-19 należy dokonać w terminie do 31 lipca 2020 r.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020 r.

Zainteresowanych pomocą przedsiębiorców zachęcamy do kontaktu z Referatem Podatków i Opłat w dni robocze w godzinach pracy urzędu. Pod numerem telefonu: 76/ 740 02 40 można uzyskać informacje o zwolnieniu z podatków w ramach akcji: #scinawadlaprzedsiębiorcy.

Przypominamy, że przedsiębiorcy mogą liczyć również na rządową pomoc w ramach tzw. „Tarczy antykryzysowej”. To pakiet rozwiązań, który ma ochronić polskie firmy i pracowników przed gospodarczymi skutkami wywołanymi koronawirusem. Więcej na: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa. Tarcza ma za zadanie ochronić gospodarkę i dać jej pozytywny impuls inwestycyjny. Szacowana pomoc w ramach rządowego pakietu to 212 mld zł.