Aktualizacja wytycznych MRiRW i GIS dla producentów rolnych

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Inspektorat Sanitarny wydały aktualizację wytycznych dla producentów rolnych, którzy zatrudniają obcokrajowców przy pracach sezonowych. Nowe wytyczne dostępne: TUTAJ.