AktualnośćiGmina Ścinawa

Ścinawa pozyskała pieniądze na usuwanie azbestu!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu poinformował, że pozytywnie rozpatrzył konkursowy wniosek złożony przez Gminę Ścinawa o dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Ścinawa – 2020”. Pozyskane środki zostaną wykorzystane w bieżącym roku. Uchwałą zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu ścinawskiemu samorządowi została przyznana dotacja w kwocie 39.121,20 zł.

W najbliższym czasie Gmina Ścinawa w trybie zapytania ofertowego wyłoni wykonawcę, który odbierze i zutylizuje szkodliwy dla ludzkiego zdrowia materiał. Wcześniej mieszkańcy składali w urzędzie wnioski o usunięcie azbestu, z tegorocznej edycji programu skorzysta łącznie 40 gospodarstw. W przypadku 11 posesji i adresów azbest zostanie ściągnięty, zdemontowany (np. z dachów budynków), a od kolejnych 29 odebrany (w tym przypadku wyroby zawierające azbest są już składowane na posesjach i nie wymagają demontażu). Łącznie zebranych zostanie blisko 63 tony tego rakotwórczego materiału. Zadanie ma zakończyć się do 30 września br.

Foto: ciechocinek.pl