Aktualnośći

Do gminy po dotacje na wymianę starego pieca – dzisiaj startuje konkurs!

Gmina Ścinawa ogłasza dla mieszkańców konkurs grantowy na wymianę pieców. W tegorocznym budżecie samorządu na ten cel zapisana jest kwota aż 2,5 mln złotych, wszystko dzięki pozyskanemu wcześniej zewnętrznemu wsparciu unijnemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. O dotacje ubiegać się mogą właściciele nieruchomości z terenu gminy, którzy zdecydują się na nowe źródło ogrzewania, inne niż piece węglowe (UWAGA: piece na ekogroszek i piece posiadające wymienne lub wysuwane ruszta nie będą podlegały dotacji). Maksymalne wsparcie przewidziane przez organizatorów wyniesie do 70% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 20.000,00 złotych na jedno gospodarstwo. Wnioski w ramach pierwszego naboru można składać: od 8 lipca do 17 sierpnia 2020 r. To kolejna, obok wsparcia w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”, możliwość uzyskania bezzwrotnego wsparcia na wymianę starych pieców na tzw. ekologiczne źródła ciepła.

– Od dnia ogłoszenia konkursu, a więc od dzisiaj, dostępne są wszelkie załączniki i formularze niezbędne do ubiegania się o dotacje na wymianę pieców. Ruszyła konkursowa procedura, choć już wcześniej dostępna była lista audytorów, którzy przygotowali oferty cenowe przeprowadzenia uproszczonych audytów energetycznych dla zgłaszanych inwestycji. Osoby zainteresowane, które z różnych względów nie zawnioskują o grant w pierwszej edycji konkursu informujemy, że również w przyszłym roku przewiedziano taką możliwość, bo zostały zabezpieczone środki na ten cel – zaznacza Renata Jakubowska-Pawlak, kierownik Referatu Funduszy Pozabudżetowych i Inicjatyw Obywatelskich w ścinawskim urzędzie.

Przypominamy, że Gmina Ścinawa jako lider projektu, w porozumieniu z czterema innymi samorządami, tj.: Lubinem, Chocianowem, Prochowicami i Rudną, jeszcze w 2019 roku, złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek w ramach RPO WD 2014-2020; Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.3: „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”; Poddziałanie 3.3.1 OSI: „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- konkurs horyzontalny OSI”; Typ 3.3e: „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy”.

Wcześniej mieszkańcy, w związku z przygotowywaniem przez gminę dokumentacji konkursowej i w ramach wstępnego oszacowania potrzeb w zakresie wymiany źródeł ciepła na nowe, składali w urzędach ankiety potwierdzające chęć skorzystania z dotacji. W przypadku Ścinawy do magistratu wpłynęło wówczas ok. 200 ankiet, w większości zainteresowani deklarowali zakup i wymianę pieców na gazowe. To jedna z możliwości, piec gazowy zasilany ze zbiornika na posesji, albo z sieci dystrybucyjnej – dzięki dostępności już tego medium w znacznej części miasta.

– W związku wcześniejszą zapowiedzią ogłaszanego obecnie konkursu, wielu mieszkańców pyta nas, kiedy gaz dotrze do ich ulic oraz miejscowości. Pragnę wyjaśnić, że nasz samorząd, pomimo inicjowania w tym zakresie działań, nie buduje i nie odpowiada za rozwój sieci dystrybucyjnej gazu na obszarze gminy Ścinawa, ponieważ to kompetencja dostawcy, czyli firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o, która wydaje własne środki finansowe w tym zakresie – wyjaśnia Przemysław Linda, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w miejscowym urzędzie. – Owszem gmina Ścinawa mocno się zaangażowała, także finansowo, żeby w ogóle gaz dotarł do naszego miasta i w partnerstwie publiczno-prywatnym doprowadziła do wybudowania blisko 20-kilometrowego odcinka rurociągu przesyłowego, jednak pytania dotyczące rozwoju sieci, kolejnych ulic i miejscowości należy kierować do wskazanej wyżej spółki. Dzisiaj wiemy, że następnym fragmentem Ścinawy, który będzie objęty gazyfikacją jest rynek i rewitalizowane za chwilę centrum – uzupełnia Linda.

Klienci, którzy chcieliby podpisać umowy przyłączeniowe lub zasięgnąć szczegółowych informacji na temat podłączenia do sieci gazowej, mogą się kontaktować z doradcą technicznym firmy G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o. – Piotrem Jakubowiczem, tel.: 663-878-728.

Dzięki udziałowi w konkursie i jego pozytywnym rozstrzygnięciu przez UMWD, pięć wymienionych wyżej samorządów uzyskało wsparcie łącznie na poziomie ok. 16 mln złotych, z czego około 4 mln złotych przypadło Gminie Ścinawa, a tak naprawdę mieszkańcom i właścicielom nieruchomości na jej terenie.

W bieżącym roku nasz samorząd przeznaczył na piecowe granty sumę 2,5 mln złotych, taka kwota zapisana jest w uchwalonym przez Radę Miejską w Ścinawie budżecie gminy. W przyszłym roku, podczas następnej edycji i kolejnego naboru, do dyspozycji wnioskujących będzie prawie 1,5 mln zł.

UWAGA: każda zgłoszona do konkursu inwestycja, zgodnie z wymogami, musi posiadać uproszczony audyt energetyczny. Lista audytorów, którzy spełnili wymogi formalne do wykonywania funkcji przy opisywanym projekcie, została udostępniona jeszcze przed ogłoszeniem konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej gminy. To grantobiorca, czyli osoba wnioskująca o wsparcie na wyminę źródła ciepła będzie musiała wybrać audytora z listy rekomendowanej przez samorząd oraz opłaci jego pracę. Koszt pracy audytora wybranego z listy jest kosztem kwalifikowalnym i podlegać będzie refundacji. W przypadku osób, które wykonały audyt przez audytora spoza listy, koszt wykonanego audytu nie będzie kwalifikowany do zwrotu.

Wnioski przyjmowane są Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, punkt informacyjny dla ubiegających się o dotacje petentów czynny będzie we wtorki i czwartki w godzinach od 9:00 do 14:00 (biuro nr 27 na II piętrze, telefon: 76/74-00-221).

Wszelkie niezbędne formularze i szczegółowe informacje dostępne na stronie BIP gminy: TUTAJ.

Foto: ciechocinek.pl