AktualnośćiGmina Ścinawa

Wybrano firmę na rewitalizację kamienicy po GS! (WIZUALIZACJE)

Firma Budokomplex Leon Raba z Lubina wygrała przetarg na przebudowę kamienicy przy ulicy Rynek 5B, czyli budynku po dawnej siedzibie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ścinawie i sklepie „Sezam”. Inwestycja związana jest z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic – etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu”, na które ścinawski samorząd pozyskał, jak dotychczas, prawie 9 mln zł bezzwrotnego wsparcia – wszystko w ramach unijnej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Wcześniej gmina wyłoniła już wykonawcę i podpisała umowę na przebudowę nawierzchni rynku, o czym informowaliśmy TUTAJ.

– W najbliższych dniach podpiszemy z firmą Budokomplex umowę, później przekażemy plac budowy. Swoje działania wykonawca prowadził będzie w porozumieniu z firmą WASBUD, odpowiedzialną za przebudowę nawierzchni samego rynku – tłumaczy Anna Głowacz, zastępca kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju w ścinawskim magistracie.

Budynek przy ulicy Rynek 5B to kamienica, którą lokalna społeczność kojarzy jako dawną siedzibę Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ścinawie. Niestety w ostatnich latach pod jej zarządem stan obiektu stale się pogarszał, dlatego gmina przejęła dysponowanie nieruchomością. Udało się pozyskać wsparcie na modernizację, tym samym samorząd uratuje przed popadaniem w ruinę kolejny, po „Pałacyku”, zabytkowy budynek w mieście. Po kompleksowej przebudowie kamienica służył będzie m.in. lokalnym organizacjom pozarządowym, przewiduje się w niej również zlokalizowanie punkt informacji turystycznej i produktu lokalnego.

Wykonawca planuje w najbliższym czasie rozpocząć pierwsze prace, które nie będą miały wpływu na organizację ruchu.
– Czekają nas prace porządkowe i przygotowawcze. W środku pozostały choćby stare meble, które musimy zutylizować, dlatego nie chcemy zwlekać z podjęciem działań – zapewnia Leon Raba z Budokomplex.

Oferta złożona przez wykonawcę na rewitalizację kamienicy w ścinawskim rynku opiewa na kwotę: 4.810.805,49 zł.

Całe postępowanie przetargowe dla w/w inwestycji dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy: TUTAJ.

Nieznacznie opóźnia się natomiast rozpoczęcie prac przy przebudowie samej nawierzchni rynku. Firma WASBUD czeka na zatwierdzenie tymczasowego, tzn. na czas prowadzenia robót budowlanych, projektu organizacji ruchu na obszarze przewidzianym do rewitalizacji. Dokumenty analizuje aktualnie Starostwo Powiatowe w Lubinie, po jego akceptacji kompletny projekt zostanie złożony w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, który wyda formalną zgodę na rozpoczęcie prac.
– Są to formalności, których nie da się przyspieszyć. Jak tylko będziemy dysponowali kompletem pozwoleń, rozpoczniemy prace. Nam również zależy na czasie – wyjaśnia Józef Czerniak, kierownik budowy z WASBUD.

Również inni właściciele nieruchomości położonych w ścisłym centrum Ścinawy zamierzają wpłynąć na poprawę wizerunku rynku. W bezpośrednim sąsiedztwie opisywanej kamienicy, na prywatnym gruncie, ma powstać kolejny budynek, który idealnie wkomponuje się w koncepcję rewitalizacji zabytkowej części miasta. Indywidualny inwestor dysponuje już projektem kamienicy, który uzgodniony był wcześniej z konserwatorem zabytków. Zarys tego obiektu można zobaczyć na załączonych wizualizacjach.