Ogłoszono przetarg na kanalizację kolejnych miejscowości!

Z początkiem lipca Gmina Ścinawa ogłosiła przetarg na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem w miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa”. Wcześniej wyłoniono wykonawców dla pierwszej grupy wsi: Zaborowa, Wielowsi, Parszowic, Sitna, Ręszowa i Dziesławia – o czym pisaliśmy TUTAJ. Największa w historii gminy inwestycja jest możliwa do zrealizowania dzięki rekordowej dotacji unijnej na poziomie blisko 60 mln złotych, którą ścinawski samorząd pozyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przedmiotem opisywanego zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (z przepompowniami ścieków) i sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej zgodnie z decyzjami zarządców dróg w miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa. W postępowaniu na roboty budowlane, dotyczące nowej kanalizacji w kolejnej już grupie wsi, firmy mogą składać oferty częściowe. Zadanie opisane wyżej podzielono na: Część I – Buszkowice i Przychowa, Część II – Dziewin, Część III – Dłużyce.

Cała dokumentacja przetargowa dostępna: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=3761&idmp=4&r=r.

– Mamy nadzieję, że podobnie jak w przypadku postępowania przetargowego dotyczącego pierwszej grupy miejscowości, zgłosi się spora liczba oferentów. Komisja będzie miała wówczas obszerny materiał do analizy, ale dzięki temu można będzie wybrać propozycję na miarę naszych finansowych możliwości oraz oczekiwań. Cała inwestycja, na którą ścinawski samorząd pozyskał rekordową dotację, musi zostać wykonana do końca 2022 roku – zaznacza Przemysła Linda, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w UMiG.

Termin składania ofert mija 18 sierpnia br.