Aktualnośći

Rewitalizują centrum Ścinawy! (FOTO, PZT)

Ruszyła długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja, firma WASBUD z Grodkowa przystąpiła do prac związanych z rewitalizacją nawierzchni w centrum Ścinawy. Budowlańcy zwożą niezbędny sprzęt oraz materiały, w pierwszej kolejności te, które dotycząc instalacji pod nawierzchniami. Wcześniej rozstawili oznakowanie drogowe, informujące o planowanej zmianie w organizacji ruchu, na czas trwania robót budowlanych w poszczególnych etapach. Od kilku dni prowadzona jest również, w ramach innego kontraktu, modernizacja kamienicy po dawnej siedzibie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” przy skrzyżowaniu ulic Rynek i Jana Pawła II.

Przypomnijmy, że umowa zawarta z firmą WASBUD na rewitalizację nawierzchni rynku i przyległych ulic, opiewa na sumę 12.616.152,78 złotych brutto. Jak dotąd, na przedmiotowe przedsięwzięcie, ścinawski samorząd pozyskał aż 11.000.000,00 zł bezzwrotnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W ramach rewitalizacji nawierzchni rynku zrealizowany będzie poniższy zakres:
• remont i przebudowa istniejącej sieci i przyłączy wody wraz z wymianą istniejących zaworów i budową nowych przyłączy;
• remont i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą istniejących studni i budową nowych sieci i przyłączy;
• odwodnienie terenu do istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z wymianą istniejących wpustów na nowe oraz odwonienia płyty rynku;

• wycinka zieleni istniejącej, kolidującej z inwestycją;
• rewitalizacja terenu na działce nr 303/4 wraz z istniejącym parkingiem, budową szaletu miejskiego i lokalizacją placu zabaw;
• remont istniejących utwardzeń w obrębie inwestycji;
• budowa nowego oświetlenia ulicznego;
• zagospodarowanie terenu z remontem oraz wymianą istniejącej nawierzchni wraz z podbudową i rewitalizacją układu komunikacyjnego;
• remont i rewitalizacja płyty rynku w zakresie wymiany nawierzchni oraz zmiany jej parametrów i geometrii wraz z lokalizacją małej architektury (ławki, donice, fontanna, tablice informacyjne) oraz zielenią niską.

Podczas realizacji pierwszych etapów rewitalizacji w sąsiedztwie ścinawskiego ratusza znajdowało się będzie biuro budowy.

Zamknięty dla zmotoryzowanych jest już fragment ulicy Jana Pawła II, przy skrzyżowaniu z ulicą Rynek i Mickiewicza.

Poniżej przypominamy schemat organizacji ruchu, obowiązujący na czas prowadzenia robót budowlanych w ramach etapu 1 rewitalizacji nawierzchni w centrum Ścinawy, czyli w obrębie ulic: Orlej i 1 Maja.

Docelowo, po zrealizowaniu wszystkich prac, teren w obrębie ulic Orlej i 1 Maja będzie zagospodarowany zgodnie z poniższym załącznikiem graficznym (po kliknięciu możliwe powiększenie). W ramach prowadzonej rewitalizacji wykonany będzie m.in. nowy, ogrodzony plac zabaw.