AktualnośćiGmina Ścinawa

Dodatkowe dwa tygodnie na złożenie wniosku o dofinansowanie na wymianę pieców!

Informujemy, że termin naboru wniosków do konkursu pn. ”Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji” został wydłużony do 28 sierpnia br. Inicjatywa spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, nie wszyscy, którzy wyrazili chęć złożenia wniosku w trwającym naborze zdążyli przygotować dokumenty, dlatego podjęta został decyzja o jego wydłużeniu. Warto podkreślić, że kolejny konkurs zaplanowano również w przyszłym roku.

Przypominamy, że Gmina Ścinawa jako lider projektu, w porozumieniu z czterema innymi samorządami, tj.: Lubinem, Chocianowem, Prochowicami i Rudną, jeszcze w 2019 roku, złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek w ramach RPO WD 2014-2020; Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.3: „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”; Poddziałanie 3.3.1 OSI: „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- konkurs horyzontalny OSI”; Typ 3.3e: „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy”.

Dzięki udziałowi w konkursie i jego pozytywnym rozstrzygnięciu przez UMWD, pięć wymienionych wyżej samorządów uzyskało wsparcie łącznie na poziomie 16 mln złotych, z czego około 4 mln złotych przypadło Gminie Ścinawa, a tak naprawdę mieszkańcom i właścicielom nieruchomości na jej terenie.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, punkt informacyjny dla ubiegających się o dotacje czynny jest we wtorki i czwartki w godzinach od 9:00 do 14:00 (biuro nr 27 na II piętrze, telefon: 76/ 74-00-221). Wszelkie niezbędne formularze i szczegółowe informacje dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=3759&idmp=87&r=r

Foto: ciechocinek.pl